שיתוף

ערב חג בשבועות חל השנה במוצאי שבת ה-4 ביוני. חג השבועות עצמו חל למחרת, ביום ראשון ה-5 ביוני.

בשנים שבהן ערב החג חל ביום שבת (כפי שקורה השנה), העובדים אינם צריכים לעבוד באותו יום, ולא ינוכה יום חופשה ממכסת ימי החופשה השנתית שלהם.

אשר לחג עצמו, הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה החלות על המנוחה השבועית חלות גם על החגים, בהם חג השבועות.

עובד רשאי לסרב לעבוד ביום חג (פרט למקומות עבודה מסוימים). אם הוא בכל זאת עובד בחג, הוא זכאי לתוספת שכר עבור שעות עבודתו.

עובד שעתי או יומי שעובד בחג, זכאי לתשלום של 150% משכרו היומי עבור שעות עבודתו בחג, וכן לשעות מנוחה לשם פיצוי על עבודתו בחג, במקום שעות החג שבהן עבד, במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועסק.

מה לגבי עובדים יומיים או שעתיים שהועסקו בחג שלא מתוך בחירה: על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, עובד שעתי או יומי שמועסק בחג שלא מתוך בחירה אלא משום שהמעסיק דורש זאת ממנו, זכאי לתשלום שכר עבור שעות עבודתו בחג, בשיעור של לפחות 150% משכרו הרגיל.

בנוסף, זכאי עובד זה לדמי חגים בשיעור של 100% משכרו (בתנאי שהוא זכאי לדמי חגים). כלומר בסך הכול זכאי העובד להשתכר עבור שעות עבודתו במהלך החג, בשכר השווה ל-250 אחוזים משכרו הרגיל.

פרט לכך, ובלי קשר לגמול שהעובד מקבל עבור עבודתו במהלך החג, הוא זכאי לשעות מנוחה הנחשבות למנוחת פיצוי, במקום השעות שבהן עבד בחג.

בית הדין הארצי קבע, כי לפי צו ההרחבה הכללי לדמי חגים, דמי החגים ישולמו בנוסף לתמורת יום העבודה לעובד שעתי שעבודתו בחגים היתה מתוך כורח ולא מתוך בחירה.

ברירת המחדל מבחינת בית הדין לעבודה היא שכל עוד אין ראיה שסותרת את העובדה שהעובד עבד מתוך כורח ולא מתוך בחירה, יוצאים מנקודת הנחה שהוא אכן עבד מתוך כורח.

ברירת מחדל זו מתקיימת גם כאשר שיבוץ העבודה נעשה על ידי המעסיק תוך התחשבות בבקשותיהם ובהעדפותיהם של העובדים.

כלומר, גם כאשר המעסיק מתחשב ברצון העובדים בעת השיבוץ, יש לראות בהעסקת עובד בחג ככורח לצורך הזכאות לדמי חגים, משום שהמעסיק הוא זה שקובע את סידור העבודה ומסכים לו.

עם זאת, ברירת מחדל זו לא מתקיימת במקרים בהם המעסיק יוכיח שמדובר בסידור עבודה שמקבל את בקשות העובדים לעבוד כלשונם, ללא שיקול דעת של המעסיק, או שהבחירה לעבוד בחג היתה בחירה מוחלטת של העובד.

נציין כי קביעות אלה לא חלות על עובדים בענף השמירה, שכן בהסכם הקיבוצי בענף השמירה ישנו הסדר ספציפי מפורש שעל פיו עובד שעבד בחג, זכאי לגמול עבודה בחג בשיעור של 50% תוספת לשכרו הרגיל בלבד, והוא אינו זכאי בנוסף לדמי חגים.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה