שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

בימים אלה נאלצים מעסיקים רבים להחליט את אילו מבין העובדים להחזיר לעבודה במשרד, את מי מהעובדים להשאיר להמשך עבודה מהבית, אילו עובדים ימשיכו להשאר בחופשות ללא תשלום (חל"ת) ואת מי לפטר.

בד בבד, מנהלי משאבי האנוש צריכים לספק לעובדים את כל המידע הדרוש להם מבחינת זכויות המגיעות להם מהביטוח הלאומי.

הנה חלק מהזכויות המגיעות לעובדים:

1 לעובד שחוייב בבידוד למעשה לא מגיע כלום מהביטוח הלאומי. עובד בבידוד שיש לזכותו ימי מחלה בתשלום אצל המעסיק הינו זכאי לתשלום על חשבון ימי מחלה מהמעסיק.

ניתן להוריד מאתר משרד הבריאות את אישור המחלה הגורף המיועד לעובדים הנדרשים להיות בבידוד.

במקרים בהם נגמרו לעובד ימי המחלה בתשלום ניתן להגיע איתו להסדר שהבידוד יהיה על חשבון ימי חופשה בתשלום. אבל מהביטוח הלאומי, כאמור, הוא לא יקבל מענקים או דמי אבטלה או תמיכה כספית כלשהי.

2 לעובד שפוטר: אתם מפטרים עובדים משיקולי תקציב בשל משבר הקורונה? ידעו אותם לגבי זכותם לקבל דמי אבטלה כהמשך לתקופת החל"ת.

אבל עוד לפני שמגיעים לזכות העובד לדמי אבטלה, יש כמה כללים שעל כל מעסיק לעמוד בהם:

  • אם בכוונתכם לפטר עובד ששהה בחל"ת וקיבל דמי אבטלה, ובשלב הנוכחי הגעתם למסקנה שאתם נאלצים לפטר אותו, עליכם לזמן אותו לשימוע, ולערוך שימוע כדין על כל המשתמע מכך.
  • אם החלטתם לאחר השימוע לפטר אותו, יש לתת לעובד מכתב פיטורים כאשר תאריך הפיטורים הוא התאריך שבו פיטרתם אותו בפועל, ולא התאריך בו הוצאתם אותו לחל"ת.
  • כמו כן יש לתת לעובד הודעה מוקדמת מראש, כאשר תאריך הפיטורים הסופי, שבו מסתיימים יחסי העובד מעסיק הוא התאריך של היום האחרון של ההודעה מוקדמת. אם רוצים שהפיטורים יכנסו לתוקף באופן מיידי ביום הפיטורים, יש לתת לעובד חלף הודעה מוקדמת (כלומר את סכום הכסף שהוא היה אמור לקבל אילו היה עובד במהלך ימי ההודעה המוקדמת.
  • וכמובן, יש לתת לעובד את כל זכויותיו כמפוטר לרבות פיצויי פיטורים, את דמי ההבראה המגיעים לו, ימי החופשה בתשלום אם נותרו לו וכל שאר הזכויות.

3 זכאות לדמי אבטלה: לאחר סיום יחסי עובד מעסיק לעובד יש זכות לקבל דמי אבטלה מהביטוח הלאומי אם הוא עומד בתנאים הבאים:

  • העובד (או העובדת) הוא בגיל 20 עד 67 ותושב ישראל.
  • הוא מביא איתו מכתב מהמעסיק על הפסקת עבודתו.
  • העובד צבר תקופת אכשרה של ששה או 12 תלושי משכורת בתוך 18 החודשים שקדמו לפיטורים, גם אם מדובר במעסיק קודם, כלומר לאו דווקא תלושים מהמעסיק שאצלו הופסקה עבודתו.

4 דמי אבטלה לעובדים שצברו פחות מששה חודשי אכשרה: עובדים שלא צברו ששה או 12 תלושי משכורת ב-18 החודשים האחרונים יוכלו לקבל דמי אבטלה תחת תנאים מסויימים, לדוגמה הביטוח הלאומי לוקח בחשבון כאכשרה גם חודשים שלשירות צבאי, שירות לאומי, חל"ת ועוד.

יש עוד כמה קבוצות עובדים שמגיע להן לקבל דמי אבטלה:

1 עובדים שגילם מתחת ל-18: אם גילו של העובד הוא 15-18 והוא משתתף בפרנסת ההורים בשיעור של 20 אחוזים או יותר או שאין לו הורים, והוא צבר 100 ימי עבודה בתשלום בשנה האחרונה, הוא זכאי לדמי אבטלה.

2 עובדים שגילם 18-20: העובד זכאי לדמי אבטלה אם הוא שוחרר משירות צבאי או שירות לאומי מלא, או קיבל פטור משירות בשל נסיבות שונות, או שפרנסת משפחתו תלויה בו (הורים, אחים, בן\בת זוג או ילד).

3 עובדים שגילם 67 או יותר: על עובדים אלה לבדוק זכאות לקצבת אזרח ותיק מלאה והשלמת הכנסה בזקנה.

4 נשים בגילאי 62 עד 67: עובדות בגילאים אלה שפוטרו בתקופה הנוכחית יכולות לבחור בקצבה הגבוהה מבין דמי אבטלה או קצבת אזרח ותיק לפי הנתונים האישיים שלהן.

5 מה קורה לגבי עובדים שכירים שעבדו בשני מקומות עבודה: עובד שכיר שעבד בשני מקומות עבודה, ועבודתו בשני המקומות הופסקה, והוא צבר תקופת אכשרה כפולה, זכאי לקבל דמי אבטלה כפולים.

אם הופסקה עבודתו רק בארגון שלכם, אבל הוא ממשיך לעבוד בעבודתו השנייה, אזי ההכנסה ממקום העבודה השני תקוזז מדמי האבטלה שיקבל בעקבות פיטוריו מהארגון שלכם.

6 מה קורה לגבי שכירים שהם גם עצמאים: ההכנסות של עובדים אלה מהעסק העצמאי שלהם (כלומר הרווח – ההכנסות פחות הוצאות מוכרות) יקוזזו מסכום דמי האבטלה המגיעים להם כשכירים.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה