שיתוף

האם מעסיקים מנצלים את משבר הקורונה כדי לפטר עובדים שמילא רצו לפטר אבל לא יכלו לפטרם עד עתה.

סוגייה זו צפויה להיות נדונה בבתי הדין לעבודה בשנים הקרובות, לאחר תום משבר הקורונה. במשברים קודמים היו לא מעט מעסיקים שניצלו את תקופת המשבר הכלכלי כדי לפטר עובדים בגלל גילם, או מסיבות אחרות של אפליה בעבודה.

אלא שלבתי הדין לעבודה יש כלים כדי לדעת מתי עובד פוטר באמת בשל המצב הכלכלי ומתי מדובר בפיטורים בעקבות אפליה או מסיבות אחרות שאינן קשורות למשבר הכלכלי.

כאן עולה השאלה: האם למעשה החוק מגביל פיטורי עובדים. מתברר כי מעסיק לא יכול לפטר עובד סתם כי הוא רוצה בכך, וכי לפיטורים צריכות להיות סיבות מוצדקות.

ויש סיבות שכאמור מהוות אפליה אסורה בעבודה ולמעסיק אסור לפטר את העובד. בנוסף, יש מצבים שבהם החוק דורש מהמעסיק לקבל היתר לפיטורים ממשרד הכלכלה או מוועדת התעסוקה במשרד הביטחון.

למרות האיסורים, אם יש הצדקה אמיתית לפיטורים, יש מנגנונים שמאפשרים לפטר עובדים.

נקודה חשובה נוספת לגבי פיטורי עובדים היא ההבדלים בתהליך לעומת מצב בו העובד מתפטר מרצונו:

1 ראשית, בעת פיטורי עובד, על המעסיק חלה החובה לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים.

2 שנית, בקמרה של פיטורים על המעסיק חלה החובה לתת לעובד הודעה מוקדמת, בעוד שבמקרה של התפטרות על העובד חלה החובה לתת למעסיק הודעה מוקדמת על התפטרות.

3 פיצויים: החובה לשלם פיצויי פיטורים חלה על המעסיק בדרך כלל רק במקרה של פיטורים, או התפטרות במקרה של מפוטר.

עם זאת, יש נסיבות שבהן יש לשלם לעובד פיצויי פיטורים גם אם הוא התפטר מסיבות שאינן בהכרח הרעת תנאים המובילה למתפטר בדין מפוטר.

אם כן, באלו מקרים העובד זכאי לפיצויי פיטורים:    

1 עובד שפוטר לאחר שעבד לפחות שנה אצל המעסיק.

2 עובד שמעסיקו נפטר, לאחר שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק.

3 במקרים מסוימים בעת חילופי מעסיקים במקום העבודה, ובתנאי שהעובד השלים שנת עבודה אחת באותו מקום או אצל אותו מעסיק.

4 במצבים מסוימים של התפטרות (למשל בשל הרעת תנאים, מעבר לאיזור פיתוח ועוד), בתנאי שהעובד השלים שנת עבודה אחת באותו מקום בטרם התפטר.

למעשה, עובד שהועסק פחות משנה אצל אותו מעסיק אינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים מהמעסיק.

עם זאת, לאור העובדה שהמעסיק מעביר מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים (או את כולם) לביטוח הפנסיוני של העובד, הרי שבעת פיטורים, המעסיק יהיה חייב לשלם רק את החלק מהפיצויים שלא הופרש באופן שוטף.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה