שיתוף

אחת הסוגיות שארגונים מתמודדים איתן בנושא דיני עבודה היא קיום מסמכי מעקב אחר נתוני העובדים והעברת המסמכים למשטרה במקרה של חקירת משטרה (חקירה כנגד הארגון).

השאלה העיקרית היא האם המסמכים הללו, שעל הארגון מוטלת החובה לנהל אותם על פי חוק שעות עבודה מנוחה, הינם חסינים מפני הפללה עצמית.

לאחרונה הואשמו כמה חברות באי ניהול מסמכים אלה. החברות טענו כי על מסמכים אלה חל חיסיון מפני הפללה עצמית, מכוח פקודת הראיות.

במילים אחרות, בית הדין לעבודה נדרש להכריע האם המעסיק חייב על פי חוק לנהל רישום של נוכחות עובדיו, בנוגע לשעות העבודה מדי יום, ולגבי שעות נוספות ושעות מנוחה שבועית, והאם הוא מחויב להציג מסמכים אלה בפני חוקרי המשטרה, גם במקרה של סכנה בהפללה עצמית.

שירות הפיקוח על העבודה, שהוקם מכוח חוק ארגון הפיקוח על העבודה, מיועד לפקח על קיום כל חוק, כולל חוק שעות עבודה ומנוחה, שכר מינימום וכד.

בנוסף, יש לשירות הפיקוח סמכויות נוספות (כמו למשל חקירה בכל נושא הכלול בתחום תפקידי השירות), לגבי כל אדם שנמצא במקום העבודה, ולגבי כל אדם שלמפקח יש יסוד להניח כי הוא עובד בהווה או עבד במקום העבודה.

ולמרות זאת, האדם הנ"ל אינו חייב להעיד עדות או להשיב תשובות שעלולות להביא להפללתו. כמו כן יש למפקח העבודה סמכות לבדוק כל תעודה, פנקס, דין וחשבון, או מסמך אחר, שניהולם הוא חובה על פי חוק.

במקרה הנוכחי בחן בית הדין לעבודה האם דו"חות הנוכחות בהם ביקשה המדינה לעיין, הם מסמך שיש חובה לנהלו על פי חוק.

בית הדין לעבודה דחה את טענת החברות וקבע כי לא חל על דו"חות הנוכחות עצמם (נוכחות העובדים) חיסיון מפני הפללה עצמית.

החיסיון חל רק על עדות או על השבת תשובות בעל פה. במילים אחרות, על פי ההלכה הנהוגה, חברה שנדרשה למסור מסמכים, לא יכולה לטעון לחיסיון בטענה של הפללה עצמית.

יצויין, כי לפי חוק הגנת השכר יש חובה על המעסיק לנהל פנקס לגבי שעות העבודה של העובד לרבות שעות נוספות ועבודה בשעות המנוחה.

כמו כן נקבע בחוק, כי מעסיק חייב לנהל פנקס בנוגע לשעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבור עבודה במנוחה שבועית, ובו יירשמו הפרטים שייקבעו בתקנות.

עוד נקבע בתקנות שעות עבודה ומנוחה, כי על המעסיק לרשום בפנקס המעקב, פרטים כמו למשל תאריך תחילת העבודה, שעות עבודה, שעות נוספות, שעות מנוחה שבועית, גמול במנוחה שבועיות, גמול בשעות נוספות ומועד סיום העסקה.

מכיוון שכך, הטיל בית הדין לעבודה על החברות לחשוף את דו"חות הנוכחות של העובדים. בית הדין לעבודה ציין, כי תכלית החוק היא לאפשר לעובד להתחקות אחר זכויות עובדים המגיעות לו, ולסייע לו לאכוף אותן בכל עת.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה