מספר המשרות הפנויות עלה משמעותית

מספר המשרות הפנויות עלה משמעותית

על פי נתוני הלמ"ס, ברבעון הראשון של שנת 2016 עלה מספר המשרות הפנויות ל- 90.8 אלף משרות בממוצע לחודש, לעומת 86.3 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון הרביעי של 2015

שיתוף

על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות של הלמ"ס, מספר המשרות הפנויות ברבעון הראשון של שנת 2016 עלה באופן משמעותי.

על פי הנתונים, ברבעון הראשון של שנת 2016 עלה מספר המשרות הפנויות ל- 90.8 אלף משרות בממוצע לחודש, זאת לעומת 86.3 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון הרביעי של 2015.

עוד מתגלה על פי הסקר, כי היחס בין היצע המשרות הפנויות לביקוש העבודה ירד ל-4.2 – לעומת 4.6 ברבעון הקודם. 

היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים ירד ל-2.5 – לעומת 2.8 ברבעון הקודם. והיחס בין ההיצע לביקוש נמוך מ-1 – (כלומר במשלחי יד אלה מספר המשרות הפנויות עולה על מספר המבקשים לעבוד) קיים בקרב בעלי משלחי יד בתחומי המדע וההנדסה, מפתחי תכנה, נציגי מכירות בטלפון; בקרב קבוצת משלחי היד הבאים: עובדי שלד בתחום הבנייה ובעלי משלח יד דומים וביניהם גם: בוני בתים למגורים, מניחי לבנים ובעלי משלח יד דומה, סתתים, חותכים, מנסרים ומגלפים באבן, יוצקי בטון, עובדים בגימור בטון ובעלי משלח יד דומה, רצפים ומניחי אריחים וטייחים; עובדי מתכות ומכונות ובעלי משלח יד דומה, מפעילים של מתקנים ומכונות נייחים ובקרב נהגי משאיות כבדות ואוטובוסים.

היחס בין ההיצע לביקוש גבוה מ-7 (כלומר במשלחי יד אלה מספר המבקשים לעבוד היה גבוה פי 7 ממספר המשרות הפנויות) נמצא בקרב מנהלים בתחומי האספקה וההפצה ובתחומים דומים.

 משרות פנויות – מנהלים

ברבעון הראשון של שנת 2016 מספר המשרות הפנויות בקרב מנהלים עלה ל-2.2 אלף משרות בממוצע לחודש – לעומת 1.6 אלף משרות בממוצע לחודש ברבעון הרביעי 2015. היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-4.5 – לעומת 5.9 ברבעון הקודם.

הביקוש למנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח  היווה כ-45% מהביקוש למנהלים. היחס בין ההיצע לביקוש בקבוצה זאת ירד ל-3.2  – לעומת 3.6 ברבעון הקודם.

הביקוש למנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים היווה כ-33% מהביקוש למנהלים והיחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-5.7  – לעומת 4.5 ברבעון הקודם.

הביקוש למנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים  היווה כ-18% מהביקוש למנהלים והיחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-5.1  – לעומת 10.6 ברבעון הקודם.

90.8 אלף משרות בממוצע לחודש

ברבעון הראשון של שנת 2016 מספר המשרות הפנויות עלה ל-90.8 אלף משרות בממוצע לחודש – לעומת 86.3 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון הרביעי 2015. היחס בין היצע לביקוש ירד ברבעון הראשון של 2016 ל-4.2- לעומת 4.6 ברבעון הרביעי 2015, כאשר היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים ירד גם הוא ברבעון הראשון של 2016 ל-2.5 – לעומת 2.8 ברבעון הרביעי 2015.  

משרות פנויות בקרב בעלי משלח יד אקדמי

ברבעון הראשון 2016 מספר המשרות הפנויות בקרב בעלי משלח יד אקדמי ירד ל-14.6 אלף משרות בממוצע לחודש – לעומת 15.8 אלף משרות בממוצע לחודש ברבעון הרביעי 2015. היחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-1.7 – לעומת 1.5 ברבעון הקוד.

הביקוש לבעלי משלח יד בתחומי המדע וההנדסה היווה כ–23% מהביקוש לבעלי משלח יד אקדמי והיחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-0.9 – לעומת 1.2 ברבעון הקודם, כלומר בקרב בעלי משלחי יד אלה מספר המשרות הפנויות עולה על ההיצע.

הביקוש לבעלי משלח יד בתחום בראיות היווה כ-13% מהביקוש לבעלי משלח יד אקדמי והיחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-2.1 – לעומת 1.5 ברבעון הקודם.

הביקוש לבעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) היווה כ- 41% מהביקוש לבעלי משלח יד אקדמי והיחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-0.4 – לעומת 0.3 ברבעון הקודם, כלומר בקרב בעלי משלחי יד אלה מספר המשרות הפנויות עולה על ההיצע. מתוך בעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע (ICT)

הביקוש הגבוה ביותר (כ-58%) היה למפתחי תכנה והיחס בין ההיצע לביקוש במשלח יד זה הגיע ל-0.2 – ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה