שיתוף

אף שבארץ אין חוק פנסיה, הרי שהחל משנת 2008 קיים צו הרחבה לפיו יש הסדר פנסיה חובה עבור כל העובדים והמעסיקים  במשק ללא יוצא מן הכלל. המשמעות היא שמשנת 2008 חייב כל ארגון באשר הוא לבטח כל עובד ועובדת שלו בביטוח פנסיוני.

ביטוח הפנסיה מתבצע על ידי הפקדה לקרן הפנסיה על ידי העובד והמעסיק כאחד. בנוסף על כך, המעסיק חייב להפקיד לקרן הפנסיה סכומים מסוימים לצורך פיצויי פיטורים.

כמה צריך להפקיד:

החל ממשכורת ינואר 2017, סך שיעור ההפקדה לקרן הפנסיה חייב להיות 18.5% מהשכר. שיעור זה מתחלק כך: ששה אחוזים מופקדים על ידי העובד (כלומר באמצעות המעסיק כהפרשה בתלוש המשכורת) והשאר – 12.5% מופקדים על ידי המעסיק. אותם 12.5% שהמעסיק מפקיד מתחלקים כך:  6.5% לרכיב תגמולים (פנסיה) ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים.

יצויין, כי החל מיולי 2015 זכאים עובדים בשירות המדינה לשיעורי הפרשות גבוהים יותר.

מי בוחר את סוג הביטוח?

העובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים). כמו כן, העובד זכאי לבחור את הגוף הספציפי (חברת הביטוח או קרן הפנסיה) שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני.

איך מחשבים את שיעורי ההפקדות: הפרשות החובה מחושבות על פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד – כלומר לא נלקחות בחשבון שעות נוספות – או לפי השכר הממוצע במשק – הנמוך מביניהם.

עובד אינו רשאי לוותר על זכותו לביטוח פנסיוני ולכן אינו יכול למנוע את ניכוי חלקו בהפרשות מתוך השכר.

במקומות עבודה שבהם חל על העובדים הסדר מיטיב בביטוח פנסיוני, המעסיק מחויב להפריש סכומים על פי ההסדר האמור, רק אם התנאים בו טובים יותר מהתנאים שנקבעו בצו ההרחבה.

על מי חלה חובת ההפקדה לפנסיה:

  • חובת הפקדת הסכומים לביטוח פנסיוני חלה על כל עובד שמלאו לו 21 שנה וכל עובדת שמלאו לה 20 שנה.
  • עובדים שהגיעו לגיל פרישת חובה (גיל 67) וממשיכים לעבוד, זכאים להפרשת תשלומים לביטוח פנסיוני.
  • עובדים חדשים שנקלטו לעבודה לאחר גיל פרישת חובה, זכאים להפרשות לביטוח הפנסיוני אם התקיים לפחות אחד משני התנאים הבאים:

1 הם פוטרו או פרשו לפני גיל פרישת חובה.

2 הם לא מקבלים קצבה פרט לקצבת זקנה של המוסד לביטוח לאומי.

הפרת החובה שבצו ההרחבה, חושפת את המעסיק לתביעות מצד העובד או לחלופין מצד ועד העובדים. פרט לכך, במקרה של אירוע  כגון נכות או מוות של המעסיק, יוכלו בני משפחתו של העובד להגיש נגד המעסיק תביעה בה ידרש המעסיק לשלם את סכומי הביטוח במקום קרן הפנסיה או חברת הביטוח.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה