שיתוף

הרעיון מאחורי רכיב ביטוח אובדן כושר עבודה בביטוח הפנסיוני (קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים), הוא להבטיח תשלום קצבה חודשית לעובדים שלכם, במקרים בהם הם לא יכולים לעבוד ולהתפרנס בגלל מצבם הבריאותי.

סוגים שונים של ביטוחים פנסיוניים מציעים מסלולים שונים, ולכן בכל סוג של ביטוח פנסיוני ניתן משקל שונה לחלקו של אבדן כושר העבודה לעומת רכיב החיסכון או לרכיב ביטוח השאירים. המבוטח יכול לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו.

יש לשים לב כי חיסכון בקופת גמל אינו כולל ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, וככל הנראה כך גם קרנות הפנסיה החדשות.

העקרון הוא כזה: מתוך סכום ההפקדה החודשית לביטוח הפנסיוני, מועבר סכום מסוים לצורך ביטוחו של העובד במקרה של אובדן כושר העבודה. גובה הסכום משתנה בהתאם למסלול שבוחר העובד.

למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד באיזה מסלול לנהל את כספי החיסכון הפנסיוני. מנגד, בעוד שהעובד אינו יכול להתנגד להקמת ביטוח פנסיוני עבורו, הרי שלגבי ביטוח אבדן כושר עבודה כחלק מביטוח מנהלים, יש לו (לעובד) שיקול דעת.

כלומר, אם לעובד יש ביטוח מנהלים, הרי שיש לו זכות לבחור במסלול שאינו כולל כלל ביטוח אבדן כושר עבודה.

יצויין, כי במקרה בו העובד בוחר במסלול ללא ביטוח אבדן כושר עבודה, הוא לא יהיה זכאי לקבל סכום כלשהו במקרה של נכות – לא מהחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני ולא מהמעסיק.

לעומת זאת, אם הביטוח הפנסיוני שבחר הוא קרן פנסיה, הרי שבקרנות הפנסיה הדבר אינו אפשרי (כלומר בקרנות הפנסיה לא ניתן לוותר על רכיב אבדן כושר העבודה).

מתי העובד מתחיל לקבל קצבת אבדן כושר עבודה: אם קורה מקרה שבו העובד מאבד את כושר העבודה שלו, הוא לא מקבל את קצבת אבדן כושר העבודה באופן מיידי אלא רק לאחר תקופה מסויימת של חודש עד שלושה חודשי המתנה (בדרך כלל מדובר על שלושה חודשים).

יש לציין כי קצבת כושר העבודה חייבת במס הכנסה ובחלק מהמקרים גם בדמי ביטוח לאומי, שכן הקצבה מהווה תחליף להכנסת העובד.

אחת הסוגיות היא, איך מתייחס ביטוח אבדן כושר העבודה למחלות קיימות. גם כאן יש הבדל בין ביטוח אבדן כושר עבודה בקרנות פנסיה לבין ביטוח אבדן כושר עבודה בביטוחי מנהלים.

בקרנות הפנסיה, כולל ביטוח אבדן כושר העבודה גם מקרים שבהם נגרם אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה שהיתה קיימת וידועה גם לפני שהחוסך הצטרף לקרן הפנסיה.

אלא שכיסוי זה נכנס לתוקף לאחר חמש שנים שלמות (60 חודשים) מיום הצטרפותו של העובד לקרן הפנסיה.

מנגד, החיסכון הפנסיוני במסגרת ביטוח מנהלים אינו מבטח בדרך כלל את החוסכים מפני אירועים הקשורים במחלות קיימות.

למרות זאת, המבוטח וחברת הביטוח יכולים להגיע להסכמה כי הביטוח יכסה גם מחלות קיימות, אלא שהפרמיה החודשית שישלם המבוטח תהיה גבוהה יותר.

כאמור, חיסכון בקופות גמל אינו כולל כיסוי ביטוחי כלל, כלומר אינו מבטח את החוסך מפני אובדן כושר עבודה או מוות.

זאת ועוד, כאשר הביטוח מפני אובדן כושר עבודה הוא במסגרת קרן פנסיה, הוא ברוב המקרים מגן על העובד רק מפני אובדן מוחלט של כושר עבודה. כלומר כאשר העובד אינו יכול לעבוד כלל בכל מקצוע שהוא.

במילים אחרות, גם אם העובד יאבד את יכולתו לעבוד במקצוע הספציפי שבו הוא עוסק, אבל יוכל לעסוק במקצוע אחר, הוא לא יהיה זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה.

מנגד, אם הביטוח מפני אובדן כושר עבודה נמצא במסגרת ביטוח מנהלים, הוא בדרך כלל מכסה גם אובדן כושר לעבוד במקצוע הספציפי של המבוטח.

כלומר, אם המבוטח לא יכול עוד לעבוד במקצוע הספציפי שבו עבד, הוא יהיה זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה, גם אם הוא יכול לעסוק בעבודה אחרת.

פרט חשוב נוסף הוא, שביטוח אבדן כושר עבודה מבטיח קצבה חודשית לעובד גם לאחר שהסתיימה תקופת זכאותו לקצבת נכות מהביטוח הלאומי.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה