שיתוף

בין כל המהפכות שנוצרו בעקבות מגיפת הקורונה הולכת וגוברת מהפיכה שקטה שמקבלת הרבה פחות כותרות ממהפכת העבודה מהבית – שכירים שעובדים בכמה מקומות עבודה.

מדובר במודל היברידי שאינו קשור לעבודה מהבית. מצב בו עובדים שכירים מחלקים את ימי העבודה שלהם, לאו דווקא בין עבודה מהבית לעבודה במשרד, אלא בין מעסיק אחד למעסיק שני.

במילים אחרות, עובדים שעובדים במשרה חלקית עבור מעסיק אחד ובמשרה חלקית אחרת עבור מעסיק אחר, ויש אף עובדים שמועסקים על ידי יותר משני מעסיקים במקביל.

רבות מדובר על הדרכים והשיטות למשוך טלנטים אל הארגון ולשמר אותם. ארגונים רבים מחפשים דרכים לספק ערך מוסף לעובד שאינו מתבטא בתמורה הכספית, ובכל זאת מהווה ערך חשוב לעובד. לעיתים אף כזה שחוסך לו הוצאות או תשלומי מיסים או שניהם.

אחת הדרכים לספק לעובדים שכירים ערך מוסף שכזה היא לסייע להם במידע לגבי תיאום מס בין מקומות העבודה השונים שלהם.

שכירים או גמלאים שיש להם מקורות הכנסה מכמה מקומות עבודה, קצבאות פנסיה וכדומה, רשאים לערוך תיאום מס ובכך להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס. אם חל שינוי בהכנסות במהלך שנת המס ניתן לבצע תיאום מס חדש.

לשכירים שעורכים תיאום מס הכנסה מומלץ לערוך גם תיאום ניכויים מול המוסד לביטוח לאומי כדי להימנע מתשלום דמי ביטוח גבוהים מהנדרש. החל מאוקטובר 2021 ניתן לבצע תיאום מס מקוון לכל סוגי ההכנסות וההקלות במס.

ניתן לערוך תיאום מס בכל עת במהלך שנת המס, כל עוד לא הסתיימה שנת המס.

לאחר תום שנת המס אמנם אין אפשרות לבצע תיאום, אבל אם המס שנוכה משכרם של העובדים היה גבוה מהסכום שבו היו חייבים על פי החוק, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד שש שנים מתום שנת המס.

אוכלוסיות היעד של תיאום המס הן: שכירים המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד בשנת המס, שכירים שהחליפו מקום עבודה במהלך שנת המס, וגמלאים המקבלים משכורת ממקום עבודה בנוסף לקצבת פנסיה.

כמו כן, עצמאים שיש להם כמה מקורות הכנסה פרט להכנסה מהעסק העצמאי. יש לשים לב שעצמאים יכולים לעשות תיאום מס רק עבור ההכנסות שהם מקבלים כשכירים או מקצבאות, כלומר הכנסות שאינן מעסק.

את תיאום המס ניתן ואף רצוי לבקש מפקיד השומה כבר בתחילת שנת המס, גם לפני קבלת המשכורת הראשונה ממקומות העבודה.

לשם כך העובדים צריכים לציין את מספר תיק הניכויים של כל אחד מהמעסיקים, דבר שמנהל משאביהאנוש אמור לתת להם.

לעובדים שערכו תיאום מס בשנת המס הקודמת, וממשיכים לעבוד באותם מקומות עבודה, תיאום המס ימשיך להיות תקף באופן זמני עד לחודש מרץ של השנה החדשה.

אם העובדים לא יערכו תיאום מס חדש, בחודש מרץ ינכו כל המעסיקים שלהם מכל משכורותיהם מס הכנסה בשיעור המירבי (47%) כולל ניכוי בדיעבד עבור החודשים ינואר ופברואר.

כאמור, החל מאוקטובר 2021 ניתן לערוך תיאום מס מקוון לכל סוגי ההכנסות וההקלות במס. תיאום המס נעשה באמצעות יישום באתר רשות המיסים, המאפשר לערוך סימולציה לחישוב מס ולשדר אל רשות המיסים את הבקשה לתיאום מס.

תחילה יש להירשם למערכת ולקבל קוד אישי, שישמש לזיהוי בכל המערכות המקוונות של רשות המיסים.

המערכת מציגה למגישי הבקשה את ההקלות שבאפשרותם לבקש ומסמנת את הרלוונטיות להם, בהתאם למידע הקיים במאגרי רשות המיסים.

ברוב המקרים יתקבל אישור מיידי על תיאום המס. במקרים שבהם נדרש טיפול משרדי, האישור יונפק עד חמישה ימי עסקים ולעובד תישלח הודעה עם קישור לאישור. לאחר שיתקבל האישור, ניתן יהיה להוריד אותו למחשב האישי ולהעביר למעסיקים.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה