מועצת שירות התעסוקה תחויב בשימוע

מועצת שירות התעסוקה תחויב בשימוע

הציבור יוכל להשמיע את עמדתו בכל הנוגע לתוכנית העבודה השנתית של שירות התעסוקה, התקציב השנתי ותפקוד המועצה

שיתוף
שירות התעסוקה

מליאת הכנסת אישרה באופן סופי הצעת חוק המעדכנת את מבנה מועצת התעסוקה. בחוק החדש כלול סעיף חובת שימוע בפני המועצה, אשר התווסף במהלך הדיון האחרון של ועדת העבודה והרווחה בנושא.

על פי סעיף זה, מועצת שירות התעסוקה תיתן לציבור או לנציגי אוכלוסיות שנוגעים בדבר, הזדמנות נאותה להשמיע בפניה את עמדתם בכל הנוגע לתוכנית העבודה השנתית של השירות, תקציב ההוצאות השנתי של השירות וכן בכל הנוגע לתפקידה של המועצה להמליץ  לפני שר התמ"ת על התקנת תקנות.

מועצת שירות התעסוקה אחראית, בין היתר, על ריכוז ידיעות על המצב בשוק העבודה, הסדרתו, השגת עבודה לדורשי עבודה ושיתוף פעולה עם גופים אחרים בענייני הכשרה מקצועית והדרכה.

לפי החוק החדש, מספר חברי המועצה לא יפחת מ-9 ולא יעלה על 12. עוד הוסכם כי ישמר מבנה המועצה כפי שהוא כיום, כאשר היא מורכבת ממספר שווה של נציגי עובדים, מעבידים, מעסיקים ונציגי ממשלה, כאשר אחד לפחות מנציגי הממשלה יהיה ממשרד התמ"ת.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה