שיתוף

מה קורה במקרה בו עובד מקים עסק עצמאי שמתחרה במעסיק, בעת שהוא עדיין עובד אצל המעסיק, ובלי ליידע בכך את המעסיק, ואף פונה באמצעות העסק ללקוחות של החברה בה הוא מועסק.

בתביעה שהוגשה על ידי חברה העוסקת בתחום המכירות מכירות טענה החברה, כי עובד שלה, הקים עסק עצמאי בעת שעבד בחברה. העסק העצמאי מתחרה בחברה המעסיקה אותו. עוד נטען, כי העובד הסתיר את דבר קיום העסק, על ידי כך שרשם את העסק על שם אביו, אותו הציג בפרסומים הרשמיים של העסק. יתרה מכך, במסגרת העסק העצמאי הוא אף פנה ללקוח של המעסיק, תוך שימוש בנתונים שהם קניינה של החברה התובעת.

20 אלף שקל בעקבות הפרת נאמנות וחובת תום לב

החברה לא הצליחה להוכיח כי העובד גזל ממנה סוד מסחרי. ולמרות זאת, בית הדין פסק כי עליו לשלם לחברה פיצוי בסכום של 20 אלף שקלים, תוך קביעה כי העובד הפר בכך את חובת תום הלב ואת תנאי אי התחרות שעליו הוא חתם בחוזה ההעסקה.

בית הדין לעבודה פסק, כי הדרך בה פעל העובד הנתבע גוררת הפרה של חובות החלים עליו בנושא של תום הלב ואמונים למעסיק. חובות אלה עומדים בפני עצמם בשל יחסי העבודה בין הצדדים, וקיומם לא תלוי בקיום תנאי מפורש בחוזה שנחתם בין הצדדים. מכיוון שכך, גם כאשר חוזה ההעסקה לא כולל תנאי כתוב במפורש, חובות תום הלב והאמונים חלים על העובד.

נוכח הפרת חובות האמונים ותום הלב של העובד כלפי החברה, בעת שהקים עסק מתחרה לה, במהלך עבודתו בה, קבע בית הדין כי יש תוקף לתנאי הגבלת העיסוק, אותה הפר העובד.

עיסוקו לא יוגבל

אמנם, בית הדין קבע, כי לאור העובדה שממועד ביום עבודתו של העובד בחברה חלף פרק זמן של יותר משנה, אין צורך להכריע בשאלה האם יש מקום להגביל את עיסוקו. ועם זאת קבע בית הדין כי לאור התנהלות העובד יש הצדקה לפסוק שעליו לתת לחברה פיצוי כספי.

בנוגע לרכיבי הסכום נקבע, כי מאחר שהחברה לא הוכיחה כי נגרם לה נזק, היא אינה זכאית לפיצוי בגין רכיב זה. כמו כן נקבע, כי החברה לא זכאית לקבל את החזר השכר בתקופת עבודתו של העובד, שכן עד לגילוי העובדה כי הוא פתח עסק עצמאי, החברה היתה מרוצה מתרומתו.

כמו כן, החברה לא זכאית לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק בעקבות גזל סוד מסחרי, שכן היא לא הוכיחה את קיומו של סוד מסחרי כזה. מכיוון שכך, נקבע כי יש לראות בפיצוי ללא הוכחת נזק אותו דרשה החברה, ככזה שכולל בתוכו גם את הפיצוי בגין הפרת חובת תום הלב. לאור כל זאת חוייב העובד לשלם לחברה בפיצוי בסכום של 20 אלף שקלים, כאמור, בגין הפרת חובות תום הלב והאמונים לתובעת.

כנסי משאבי אנוש וימי עיון

אין תגובות

השאר תגובה