מה אתם יודעים על אובדן כושר עבודה?

מה אתם יודעים על אובדן כושר עבודה?

כל מה מנהלי משאבי אנוש ומנכ"לים צריכים לדעת על אובדן כושר עבודה

שיתוף
ביטוח לאומי
ביטוח

דיברנו על תאונות עבודה אך מה קורה אם לא עלינו העובד מגיע למצב של אובדן כושר עבודה?

אובדן כושר עבודה הוא מצב שנגרם כתוצאה מתאונה או מחלה, שבעקבותיה העובד אינו יכול לחזור לעבודתו או לעיסוק כלשהו או לעיסוק סביר. עובד המבוטח בביטוח של אובדן כושר עבודה יכול לקבל גמלה שתגן עליו ותספק לו המשך הכנסה.

על מבוטח שנמצא במצב של אובדן כושר עבודה לעבור תקופת המתנה של כשלושה חודשים על מנת לקבל את הגמלה מחברת הביטוח. עובד שרוכש סעיף מסוים בפוליסה, יהיה זכאי לקבל תשלום רטרואקטיבי עבור אותם שלושה חודשים.

העובד מוגדר בביטוח כבעל אובדן כושר עבודה במקרים הבאים:

  1. אם הוא אינו יכול לעסוק בכל עיסוק שהוא.
  2. אם הוא אינו יכול לחזור ולעסוק בעבודה בה עבד טרם הפגיעה. כאשר כיסוי זה נמכר למקצועות ספציפיים בלבד.
  3. אם הוא אינו יכול לעבוד בעיסוק סביר, התואם את השכלתו, הכשרתו וניסיונות.  

 למשך איזו תקופה יקבל הנפגע את הגמלה? את הגמלה הנפגע עד החלמתו, עד תום תקופת הביטוח, עד תום שנת הביטוח שבה מלאו לו 67 (גיל הפרישה) או עד מות המבוטח.

נספחים נוספים לביטוח

במסגרת ביטוח חיים ישנו נספח של נכות מלאה, שמטרתו תשלום ביטוחי נוסף במקרה של נכות מלאה, או באחוזים מסכום הביטוח במקרה של נכות חלקית.

נכות מלאה נגרמת כתוצאה מהמקרים הבאים:

  1. איבוד גמור ומוחלט של יכולת הראיה בשתי העיניים.
  2. איבוד גמור ומוחלט של שתי הגפיים.
  3. ערעור נפשי שאינו ניתן לריפוי.

המקצוע או העיסוק של המבוטח הוא שיהווה את הבסיס לקביעת גובה הפרמיה.

נכות חלקית מוגדרת כאיבוד מוחלט וכפי הנראה תמידי של איברים או יכולות כמפורט ברשימה הבאה:
זרוע ימין או יד ימין                                 האמה ביד שמאל
זרוע שמאל או יד שמאל                           הקמיצה באחת הידיים
רגל אחת                                               הבוהן ברגל
ראיה בעין אחת                                      כל אצבע באחת הרגלים
הבוהן באחת הידיים                                השמיעה בשתי האוזניים
האצבע ביד ימין                                     השמיעה באוזן אחת
האצבע ביד שמאל                                  הזרת ביד ימין
האמה ביד ימין                                      הזרת ביד שמאל

ישנו נספח נוסף שיכול להימכר במסגרת ביטוח חיים, והוא תשלום ביטוחי נוסף במסגרת מוות כתוצאה מתאונה. מוות מתאונה מוגדר כמוות שנגרם כתוצאה מפגיעה של גורם חיצוני בגוף. מטרתו של הביטוח הוא תשלום סכום של כסף למוטבי המבוטח שנפטר עקב התאונה.

לסיכום, אובדן כושר עבודה הוא אירוע שעלול לקרות, חשוב להיות ערוכים אליו ולתת לעובד את מיטב הכלים כדי שידע את זכויותיו. חשוב לבדוק בכל פוליסה את המקרים החריגים בהם חברת הביטוח לא תכיר בתביעה ולא תשלם את סכום הביטוח.

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה