שיתוף

בימים אלה, כאשר שיעור נכבד מהעובדים ממשיכים עדיין לעבוד מביתם, לפחות בחלק מהזמן, יש להעלות על הפרק את סוגיית תאונות העבודה שנגרמות בבית.

עובד טיפס על סולם כדי להוריד קלסרים או מסמכים ממדף גבוה, נפל מהסולם ונחבל, או שנחבל בעת שניסה לארגן מחדש את פינת העבודה שלו בבית, או כל חבלה אחרת שנגרמה לו בעקבות עבודתו, האם הביטוח הלאומי וחברות הביטוח מכירות בכך כתאונת עבודה?

בשלב זה עדין לא לגמרי ברור מהו המעמד של עובד שנפגע בעת עבודתו בבית.

חוק הביטוח הלאומי לגבי נפגעי עבודה מתיחס בעיקר לעובדים שנפגעו במקום העבודה, או בדרך אל מקום העבודה או בדרך ממקום העבודה הבית (או אל לקוח).

שיעור פגיעה בעבודה, המזכה בגמלאות נפגעי עבודה, היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי.

תאונה שמתקבלת כתאונת עבודה על ידי הביטוח הלאומי היא תאונה שהתרחשה בנסיבות הבאות:

1 העובד נפגע בדרכו מביתו או מהמקום בו הוא לן אל העבודה, או בדרכו מהעבודה אל ביתו, או ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה אחר.

2 עובד שנפגע בשעות עבודתו במקום העבודה, או בסביבתו הקרובה ביותר של מקום העבודה, בזמן שפעל להציל אדם או רכוש, או שפעל כדי למנוע נזק לאדם אחר או לרכוש.

3 עובד שנפגע בעת עבודתו, כאשר הפגיעה נגרמה לאו דווקא בגלל העבודה, אלא מכך שפגע בו אדם אחר, או שהוא נפגע מחפץ שנמצא במקום העבודה, או בסביבתו הקרובה ביותר של מקום העבודה, כל עוד לעובד שנפגע לא היה חלק בגרימת הפגיעה.

4 עובד שכיר שנפגע במקום שהוא או חבריו לעבודה אוכלים בשעת ההפסקה, כאשר ההפסקה היא על דעת המעסיק ואינה עולה על שלוש שעות, או שנפגע בדרך מהעבודה, אל מקום העבודה, או בחזרה מאותו מקום אל העבודה.

5 עובד שכיר שהינו חבר ועד העובדים, ועובד שהינו חבר ועד מושב עובדים, שנפגעו בעת מילוי תפקידם זה ובגלל מילוי התפקיד, או שנפגעו בדרכם למלא את התפקיד או שנפגעו בדרכם בחזרה ממילוי התפקיד.

6 עובד שכיר שנפגע בדרכו מהעבודה או שנפגע בדרכו מביתו אל מקום העבודה או שנפגע בעת שנבחן במבחנים לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה, או בדרכו בחזרה ממקום הבחינה אל העבודה או אל ביתו.

7 עובד שנפגע בעת שהותקף תוך כדי עבודה או בגלל תפקידו בעבודה, או שנפגע מתקיפה מינית.

כל אלה נחשבים לפגיעה בעבודה, אם הפגיעה גורמת לנזק גופני או נזק נפשי ומצריכה טיפול רפואי.

מתי תאונה לא תחשב לתאונת עבודה: אם התאונה התרחשה בעת שעובד שכיר עשה את דרכו (הביתה או אל העבודה) אבל הפסיק את דרכו המקובלת, בהפסקה של ממש, או סטה ממנה סטייה של ממש, שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעסיקו, וכאשר מדובר בעצמאי, אם הפסיק את דרכו הרגילה או סטה ממנה שלא לצורך עיסוקו במשלח ידו.

עם זאת ולמרות מה שנכתב בסעיף הקודם, תאונה שהתרחשה כאשר העובד הפסיק את דרכו לעבודה או ממנה או סטה ממנה, תחשב עדיין לתאונת עבודה אם הסיבה להפסקת הדרך או סטייה ממנה היא אחת הסיבות הבאות:

1 במטרה להתפלל תפילת בוקר בציבור בבית התפילה שהוא מתפלל בו.

2 כדי ללוות את ילדיו אל הגנון, אל גן הילדים, או אל מעון הילדים, או כדי להחזירו משם. מדובר בילדים עד גיל 10, או ילדים מבוגרים יותר שבשל ליקוי שכלי או גופני נדרש להם ליווי.

יש לציין, כי תאונה שאירעה לעובד בזמן שנהג ברשלנות ולא מילא אחר הוראה חוקית או שהפר הוראה של מעסיקו בעניין עבודתו, לא תיחשב לתאונת עבודה.

זאת, למעט מקרים בהם העובד נפטר בגלל אותה תאונה, או הפך נכה או שאינו מסוגל לעבוד במשך עשרה ימים לפחות, ואשר אילו לא נהג ברשלנות הייתה נחשבת התאונה לתאונת עבודה.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה