שיתוף

פעמים רבות חל בלבול בין תאונות עבודה למחלות מקצוע. בשני המקרים העובד זכאי לפיצוי כספי אבל חשוב להבחין ביניהן.

מחלת מקצוע היא מחלה שנקבעה בתקנות המוסד לביטוח לאומי, ואשר העובד לקה בה, בעת שהיא היתה כלולה בתקנות כמחלת מקצוע.

בנוסף, זו מחלה שהעובד חלה בה בגלל עבודתו או עיסוקו כעובד עצמאי ובגלל הפעולות הנדרשות ממנו מתוקף תפקידו.

בעוד שההגדרה של תאונת עבודה מדברת על פגיעה חד פעמית שאירעה במקום מסוים ובזמן נתון, מחלת מקצוע היא פגיעה שהתגבשה במהלך תקופה ממושכת אצל העובד, באופן ישיר כתוצאה מתנאי עבודתו וכתוצאה מהפעולות שנדרשות ממנו מתוקף תפקידו.

האם כל מחלה שנגרמת כתוצאה מעבודה היא מחלת מקצוע

התשובה היא לא. לא כל מחלה שנגרמת כתוצאה מעבודה נחשבת למחלת מקצוע. בתקנות הביטוח הלאומי ניתן למצוא רשימה ובה כמה עשרות של סעיפי ליקוי ומחלות נפוצות. את הפיצוי בגין מחלת מקצוע ניתן לקבל רק בעקבות מחלות אלו.

בין מחלות המקצוע ניתן למנות:

  • נזקי שמיעה וטנטון.
  • תסמונת התעלה הקרפלית.
  • הרעלות ומחלות עור.
  • שחפת.
  • סרטן.
  • מחלות עצבים.
  • מחלות פרקים ועוד.

במילים אחרות, זוהי רשימה מוגדרת מראש של מחלות והיא מתעדכנת מדי פעם על ידי שר העבודה והרווחה.

בשנים האחרונות החל החוק להכיר גם בפגיעה המוגדרת בתורת המיקרו טראומה כמחלת מקצוע. מדובר בפגיעות זעירות חוזרות ונישנות שנגרמו לעובד במהלך עבודתו באיבר מסוים בגופו, במהלך השנים ואשר התגבשו לפגיעה מסוימת.

תנאי ההכרה במחלת מקצוע

עובד שרוצה לזכות בהכרה של נפגע בעבודה בעקבות מחלת מקצוע, חייב להוכיח שהמחלה בה לקה נמנית עם המחלות המוכרות על פי תקנות הביטוח הלאומי.

כמו כן עליו להוכיח כי המחלה פרצה בזמן שבו היא היתה מוכרת כמחלת מקצוע על פי התקנות וכי מתקיים קשר סיבתי בין תנאי העבודה לפגיעה.

זאת ועוד, העובד חייב להוכיח שיש קשר ישיר בין התפתחות המחלה לבין משלח ידו ועיסוקו, ועליו להוכיח כי במסגרת עבודתו עשה באופן שיטתי פעולה מסוימת אשר גרמה לאיבר מסוים להישחק, וכי בגלל מצב השחיקה הזה, נפגעה יכולתו לעבוד על בסיס יום יומי.

עובד שהצליח להוכיח שאכן התקיימו כל שלושת התנאים, הינו זכאי לתשלום דמי פגיעה מביטוח לאומי עבור ימי ההיעדרות מהעבודה והוצאות הטיפול הרפואי. במקרה של נכות כתוצאה ממחלת מקצוע העובד זכאי גם לתשלום קצבת נכות על פי חומרת הפגיעה.

הגשת תביעה להכרה במחלת מקצוע

יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה וטופס הודעה על פגיעה בעבודה, כדי שהעובד יקבל את דמי הפגיעה. המעסיק צריך לקבל, את הטופס הזה ביחד עם המסמכים הרפואיים המעידים על חומרת הפגיעה, שכן המעסיק הוא זה שצריך לאשר את נסיבות הפגיעה.

נכות זמנית או קבועה וסכום הפיצוי

לאחר הגשת כל הטפסים, יקבע רופא מטעם הוועדה הרפואית האם נותרה לעובד נכות זמנית או נכות קבועה כתוצאה ממחלת המקצוע. כמו כן קובע הרופא את תאריך ההתחלה של אחוזי הנכות ואת דרגת הנכות.

במקרים בהם אחוזי הנכות הם נמוכים מ-20%, יקבל הנפגע פיצוי חד פעמי. אם אחוזי הנכות הם יותר מ-20%, יקבל העובד קצבה חודשית בסכום המתאים לשכר ששולם לו טרם הוכר כנכה עבודה.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה