שיתוף

עובדת שמועסקת במשרה מלאה, שחזרה מחופשת לידה, זכאית, במשך ארבעה חודשים לאחר תום חופשת הלידה, להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום ללא ניכוי מהשכר – שעת הורות. הזכאות לשעת הורות, שבעבר נקראה שעת הנקה, ניתנת לעובדת גם אם היא לא מניקה.

זאת ועוד, העובדת יכולה לחלוק את ההיעדרות, כלומר את שעת ההורות, עם בן או בת זוגה. גם הורים מאמצים ועובדים שעומדים להפוך להורים כתוצאה מהליך פונדקאות זכאים גם הם לשעת היעדרות מהעבודה.

מדובר למעשה בקיצור יום העבודה בשעה. כאמור, מדובר אמנם בשעה שמיועדת להנקה או לשאיבת חלב אבל גם עובדת שאינה מניקה זכאית לקבל שעה זו.

על פי פסיקת בית הדין האזורי לעבודה, גם עובדת שהחלה אחרי חופשת הלידה לעבוד במקום עבודה חדש זכאית להטבה זו, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה.

הזכאות תקפה גם ביום שנקבע לעובדת כיום המקוצר בשבוע בעקבות המעבר לשבוע עבודה בן 42 שעות.

על פי החוק היבש, הזכאות לשעת הנקה תלויה בהיקף המשרה החודשי ולא בתקן שעות העבודה היומי. המשמעות של עובדה זו היא, שעובדת שחזרה מחןפשת לידה ומועסקת במשרה מלאה, זכאית לשעת הנקה גם בימים שבהם תקן שעות העבודה הנו מקוצר, כמו למשל ערב חג, אלא אם נקבע אחרת בהסכם ההעסקה של העובדת.

החל מה28 באוגוסט 2016 יכולה העובדת, בתנאים מסוימים, להתחלק עם בן זוגה (או בת זוגה) בזכות לשעת הורות, כך שכל אחד מההורים ינצל את הזכאות בימים אחרים (או שרק אחד מהם ינצל אותה). החלוקה מתאפשרת רק בתנאי שהיולדת נתנה את הסכמתה לכך.

כך או כך, סך כל שעות ההורות ששני בני הזוג זכאים לממש, לא תהיה גבוהה יותר ממכסת שעות ההורות שהעובדת היתה זכאית לממש לבדה.

יש להדגיש, כי הזכאות לשעת הורות היא בנוסף להפסקות להן זכאית היולדת (או שני ההורים) על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, ועל המעסיק נאסר לנכות אותה משכר העבודה.

במילים אחרות, המעסיק ישלם שכר רגיל לעובדת הנעדרת או לעובד הנעדר לצורך שעת הורות, גם עבור השעה של ההיעדרות במסגרת שעת ההורות, כאילו הם לא נעדרו כלל.

יש לציין, כי העובדת או העובד שזכאים לשעת ההורות לא חייבים לנצל את שעת ההיעדרות הזאת. אבל אם לא ניצלו אותה, והם עובדים יום עבודה מלא, הם לא יהיו זכאים בעקבות זאת לשכר עבור שעות נוספות (אלא אם כן העובדת או העובד אכן עבדו שעות נוספות, שמעבר ליום עבודה רגיל).

כאמור, גם הורה מיועד זכאי לשעת הורות שבה הוא או היא יכולים להיעדר מהעבודה ולקבל שכר רגיל. ההגדרה של הורה מיועד היא על פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, ובמקרה זה, ההטבה ניתנת רק לאחד משני ההורים המיועדים, על פי בחירתם.

מה קורה במקרה של הורים מאמצים: במקרה ששני בני הזוג הם הורים מאמצים תינתן ההטבה לאחד מהם לפי בחירתם. אבל אם אותו הורה לא ינצל את מלוא התקופה, יוכל ההורה השני לנצל את ההטבה למשך יתרת התקופה שלא נוצלה.

 

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה