מבין נשים שהוטרדו מינית: 30.5% הוטרדו במקום עבודתן

מבין נשים שהוטרדו מינית: 30.5% הוטרדו במקום עבודתן

בקרב הנשים שהוטרדו מינית עולה, כי 30.5% הוטרדו בפעם האחרונה במקום עבודתן

שיתוף
הטרדה מינית

הטרדה מינית

לרגל יום המאבק הבין לאומי באלימות נגד נשים, פרסמה הלמ"ס לקט נתונים בנושא נשים נפגעות עבירה, מתוך סקר ביטחון אישי 2017.

מנתוני הסקר: בקרב הנשים שהוטרדו מינית עולה, כי 30.5% הוטרדו בפעם האחרונה במקום עבודתן. מרביתן (85%) ציינו שהמטריד לא היה הממונה עליהן, אלא מישהו אחר במקום העבודה.

עוד מנתוני הסקר עולה, כי כמעט כל הנפגעות מהטרדה מינית (97.0%), לא דיווחו על כך למשטרת ישראל.

בשנת 2017, כ-324 אלף נשים בנות 20 ומעלה נפגעו מעבירות שונות (11.6% מכלל הנשים). בשנה זו, העבירות הנפוצות ביותר מבין העבירות שנחקרו בקרב הנשים היו: גנבה (3.5%), הטרדה מינית (3.4%), אלימות או איום באלימות (3.1%), עבירה מקוונת (3.0%).

עוד עולה מהנתונים, כי הסיבות שבגינן נפגעות נמנעו מדיווח למשטרה הן: לא רצו להטריח את המשטרה במקרה פעוט ערך (25.3%), חוסר יכולת של המשטרה לטפל (18.7%), חוסר רצון של המשטרה לטפל (14.7%) או סיבה אחרת (37.8%).

כ-32% מנפגעות ההטרדה המינית פנו לגורמים אחרים שאינם משטרת ישראל.

50.2% מנפגעות ההטרדה המינית העידו כי הפגיעה האחרונה גרמה להן נזק (נזק בעבודה כגון הפסד ימי עבודה, הפסד שכר, פיטורים וכו', נזק נפשי/רגשי כגון לחץ, טראומה, בושה, חוסר אונים וכו' או נזק אחר). נמצא כי סוג הנזק השכיח ביותר היה נזק נפשי/רגשי (45.4%).

כ-87 אלף נשים (3.1% מכלל הנשים בנות 20 ומעלה) נפגעו במהלך השנה שקדמה לסקר מאלימות או מאיום באלימות.

41.1% מהנשים שנפגעו מאלימות או מאיום באלימות הכירו את התוקף או לפחות את אחד התוקפים.

באדיבות הלמ"ס

על פי נתוני סקר ביטחון אישי לשנת 2017, יותר נשים נפגעו מהטרדה מינית מאשר גברים (3.4% מהנשים לעומת 1.0% מהגברים). אחוז ההיפגעות של נשים וגברים מעבירת גנבה דומה (3.5% ו-3.4%, בהתאמה). לעומת זאת, גברים נפגעו באחוזים גבוהים יותר מאשר נשים מעבירה מקוונת (5.0% לעומת 3.0%, בהתאמה) ומאלימות או מאיום באלימות (4.4% לעומת 3.1%, בהתאמה).

רישום ליריד משאבי אנוש HRexpo2021

אין תגובות

השאר תגובה