שיתוף

במשך כמעט שנה התייצבו מנהלי משאבי האנוש בראש הפירמידה של קבלת ההחלטות בארגון, התמודדו עם כל האתגרים הניהוליים שהציב משבר הקורונה בפני הארגונים, ואיפשרו הלכה למעשה להמשיך את פעילות הארגון ואת העמידה בדרישות משרד הבריאות.

כעת, ככל שמתקרבים לנקודת הסיום וליציאה מהמשבר, צפויים מנהלי משאבי האנוש להמשיך ולנהל את תפקוד הארגון בעת היציאה מהמשבר והחזרה לעבודה.

לאחר שכאמור מילאו, לא רק תפקיד מרכזי בניהול הארגון בעת המשבר, אלא למעשה את התפקיד הראשי; לאחר כל זאת, הגיע הזמן לשלב את תפקידו של מנהל משאבי האנוש באופן רשמי בהנהלה הבכירה, ולהציב לו מושב של קבע ליד שולחן קבלת ההחלטות הראשי של כל חברה.

אם יש דבר אחד שמשבר הקורונה הבהיר מעל ומעבר לכל ספק, הרי שזו החשיבות העליונה של תפקידו של מנהל משאבי האנוש בארגון, והעובדה ששום טכנולוגיה, מתוחכמת ככל שתהיה, לא תוכל להחליף את הגורם האנושי, בניהול המשאב האנושי.

ולא רק בעיתות משבר. גם בימים של שגרה נדרש מערך משאבי האנוש לייצר ערך רב חשיבות עבור הארגון. מערך ניהול משאבי אנוש שמבצע את תפקידו כהלכה, תורם תרומה משמעותית ליכולת התחרותיות של הארגון מול ארגונים אחרים בשוק בו הוא פועל.

ממחקרים שנערכו בעולם בתחום ניהול משאבי אנוש עולה, כי ככל שמנהלי משאבי האנוש ומנהלים אחרים במערך אגף משאבי אנוש מגלים יותר הבנה עסקית וידע בתחום העיסוק של הארגון, בצד הסתגלות מהירה לשינויים, התרומה שלהם לארגון עולה במידה רבה מאוד.

האתגרים איתם התמודדו (ועדיין מתמודדים) מנהלי משאבי האנוש במהלך משבר הקורונה רק הדגישו את העובדה שחלק הארי של ניהול המשאב האנושי מתבצע לא בהכרח בעת גיוס העובד או עזיבתו, אלא גם, ואולי בעיקר, במהלך חיי היומיום של העובד בארגון.

הגברת הפרודוקטיביות של העובדים, שמירה על רמת המוטיבציה של העובדים ומחוברותם לארגון, עיצוב התרבות הארגונית והטמעתה בשטח, הקפדה על דיני העבודה ועל מניעת התעמרות ואפליה, בניית מערך הכשרות והפניית העובדים אל ההכשרות הנחצות והמתאימות להם, הדאגה לוודא שכל עובד יקבל את הקידום המתאים לו, ועוד תפקידים רבים אחרים, מהווים את שגרת יומו של מנהל משאבי האנוש. ההצלחה למלא את כל התפקידים מהווה את השלד שסביבו בנויה הצלחת הארגון כולו.

זאת ועוד, מערך ניהול משאבי האנוש הוא זה שאחראי על רווחתו של העובד. בחודשים הקרובים, עם היציאה ממשבר הקורונה, צפוי כל נושא הרווחה של העובדים לקבל דגש חזק ביכולת של הארגון לחזור לתפקוד ולעלות מחדש על מסלול ההצלחה.

מנהלי משאבי האנוש יהיו אלה שעליהם יוטל לוודא שקרנות הפנסיה של העובדים ימשיכו על אף ההפסקה הזמנית בהפקדות, והם יהיו אלה שיצטרכו לבדוק מהם צרכי הרווחה של עובדים שמצבם הכלכלי הורע במהלך המשבר.  

בארגונים הפועלים בזירה הבינלאומית שיחליטו להעסיק מביתם עובדים במדינות אחרות (העסקה מרחוק), יהיו אלה מנהלי משאבי האנוש שעליהם יוטל הנושא של ניהול העובדים מרחוק עם כל הכרוך בכך, תוך התגברות על הבדלי תרבויות ושפות, ולוודא שכל העובדים, במכלול המדינות, יעבדו יחד תוך שיתוף פעולה מלא.

בשורה התחתונה, בתום שנת 2020 ועם תחילת 2021, יש חשיבות רבה לצעד של שדרוג מעמדו של מנהל משאבי האנוש בכל החברות והתחומים: שילובו בקרב מקבלי ההחלטות הראשיים בחברה, הבנת החשיבות של תרומתו והכרה בה, והענקת משקל לתרומתו בקבלת ההחלטות, שהינו שווה ערך לתרומתם של סמנכ"לים אחרים בחברה.  

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה