למעסיקים שטרם שמעו על חובת השימוע

למעסיקים שטרם שמעו על חובת השימוע

עורך הדין לענייני עבודה - אורי שאבי - מזהיר מפני פיטורי עובד ללא שימוע וכן מבהיר מהם הקריטריונים והתנאים להליך שימוע תקין.

שיתוף

חברות פרטיות עדיין לא הפנימו את החובה לקיים שימוע לפני פיטורי עובד ומספר התיקים שנידונו בבית הדין לעבודה במרוצת השנים האחרונות (בגין פיטורים ללא שימוע או בהליך בשימוע בלתי תקין) מחייבת כתבת הבהרה בנושא.

על פי החלטת בית הדין לעבודה, כל מעביד המבקש לפטר עובד מחוייב לתת לו זכות טיעון או זכות שימוע טרם הכרעה בעניינו, וזאת בנפרד לזכותו של העובד לקבלת הודעה מוקדמת ו/או פיצויי-פיטורים על פי דין. בית-הדין הארצי לעבודה קבע כי פיטורים שנעשו ללא שימוע נאות, נוגדים את כללי הצדק הטבעי ולכן אינם פיטורים כדין.

עו"ד אורי שאבי ממשרד עו"ד אורי שאבי: הליך השימוע חייב להעשות באופן פתוח, הוגן ובתום-לב, תוך יישום הכללים הבאים:

  1. הודעה מראש לעובד על מועד השימוע, בה יפורטו הטענות שבעטיין רוצים להפסיק עבודתו. את ההודעה רצוי לתת בכתב, אך זו אינה חובה;
  2. הענקת אפשרות לעובד לעיין בכל החומר הנוגע לנימוקי פיטוריו ומתן זמן סביר לעובד להכין את תגובתו וטיעוניו;
  3. הענקת הזדמנות מלאה לעובד, בין בכתב ובין בעל-פה, להגיב על הטענות אשר נטענות נגדו;
  4. עריכת פרוטוקול של ישיבת השימוע, או סיכום דברים, אם השימוע לא נעשה בכתב;
  5. קבלת החלטה על סמך שיקולים מקצועיים וענייניים, ולא על סמך נימוקים מפלים, או נימוקים בלתי עניינים שלא קשורים למקום העבודה;
  6. העדר ניגוד עניינים של עורך השימוע, אשר עלול להשפיע לרעה על החלטתו.

עו"ד שאבי מציין כי בנסיבות בהן עובד פוטר ללא הליך שימוע או לחילופין בהליך שימוע שלא התנאים שהוזכרו, דהיינו השימוע נעשה רק על-מנת "לצאת ידי-חובה", עשוי בית-הדין לעבודה לפסוק פיצוי כספי לעובד, בהתאם לנסיבות העניין.

חשוב לציין כי במקרה מסויים קבע בית-הדין הארצי לעבודה כי די בכך שעובד פוטר ללא שימוע כדי לפצותו בפיצוי כספי. הפיצוי הכספי שנפסק, בדרך-כלל, בפיטורי עובד שלא כדין, הינו בין משכורת אחת ל-12 משכורות חודשיות. במקרים חריגים, יתן בית-הדין לעבודה צו המונע לחלוטין את הפיטורים. עו"ד שאבי הוסיף "ככל שהעובד ותיק יותר, כך ייטה בית-הדין לעבודה לשקול פסיקה של פיצוי כספי משמעותי." 

 * באדיבות עו"ד אורי שאבי ושות' – משרד עורכי דין לדיני עבודה. מידע נוסף באתר החברה: LAW-NET.CO.IL

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה