שיתוף

עובד שלא התריע מראש לגבי הרעת תנאים עלול להפסיד את זכותו להתפטר בדין מפוטר. כך עולה מפסק דין של בית הדין לעבודה.

בעקרון, עובדים זכאים לפיצויי פיטורים במקרים בהם הם פוטרו לאחר שנת עבודת שלמה עבור המעסיק, או במקרים בהם יש לעובד זכות להתפטר בדין מפוטר (בשל הרעת תנאים, התעמרות וכד).

אלא שלא הכול כל כך פשוט. על פי חוק פיצויי הפיטורים, לעובד מגיע לקבל פיצויי פיטורים בשל התפטרות בדין מפוטר רק בתנאי שהוא עמד בכמה תנאים.

אחד מהם הוא הודעה על ההתפטרות בדין מפוטר, כולל פירוט הנסיבות שאילצו אותו להתפטר, והענקת אפשרות למעסיק לתקן את את דרכיו.

הנה דוגמה לפסק דין במסגרתו עובד לא היה זכאי לפיצויי פיטורים, למרות שנתן למעסיק מכתב התפטרות מפורט. המכשול מעוץ בכך שהוא לא נתן למעסיק הזדמנות לתקן את העוול.

העובד שלח את המעסיק מכתב באמצעות עורך דינו מכתב בו הוא מודיע על התפטרותו בגלל ליקויים בהעסקה. העובד טען כי הוא היה מחויב לעבוד בכל יום כ-12 שעות ברציפות, בעוד שבתמורה קיבל שכר רק עבור 7.5 שעות עבודה בלבד.

העובד טען כי מדובר בחישוב שגוי שלא עלה בקנה אחד עם הוראות צו ההרחבה בענף בו הוא הועסק. עוד טען העובד כי הוא היה זכאי להפרשים שונים בשל היקף העסקתו, תוספות שונות (ותק ודרגה), חופשה, חגים והפרשות לפנסיה.

המעסיק טען שחלים עליו הסכמים קיבוציים כלליים למקצועות אלה והוא אף חישב את שכרו של העובד כדין, על פי יום עבודה רגיל של 7.5 שעות, והיתר כשעות נוספות. עוד טען העובד כי הוא קיבל הבטחה לקידום והבטחה זו הופרה.

למרות כל זאת, פסק בית הדין לעבודה כי העובד לא זכאי להשלמת פיצויי פיטורים בעקבות רמיסת זכויותיו לתשלום מלוא השכר המגיע לו. בפסק הדין נטען עוד, כי העובד לא הוכיח את ההבטחה בדבר הקידום ועל כן אין לראות בו כמתפטר בדין מפוטר.

הלכה פסוקה היא כי בעת שעובד מתכוון להתפטר בדין מפוטר, עליו לאפשר למעסיק לתקן את הסיבות לרצונו להתפטר בדין מפוטר.

כמו כן, מוטל על העובד להבהיר למעסיקו למה הוא מתכוון לעזוב את העבודה, ולתת למעסיק הזדמנות ראויה לסלק את העילות העומדות בבסיס ההתפטרות.

במקרה הנוכחי, לאחר שבית הדין בחן את מכתב ההתפטרות נקבע, כי העובד אמנם הודיע על התפטרותו ועל הנסיבות המבססות אותה, אבל הוא לא אפשר למעסיק הזדמנות לשנות את הנסיבות.

בפסק הדין נכתב כי ממכתבו של העובד עולה כי ההחלטה כבר נפלה והוא גמר אומר להפסיק את עבודתו במפעל. מהמכתב עולה, כי הוא ביקש רק להפסיק את עבודתו ולזכות בפיצויי הפיטורים.

יתרה מכך, גם העובד עצמו העיד כי יום לאחר סיום העסקתו הוא כבר עבד במקום עבודה אחר. יצוין גם כי במכתב ההתפטרות לא עלה כל זכר לטענת הקידום.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה