שיתוף

ריבוי העובדים שנמצאים כיום בחופשות ללא תשלום (חל"ת) במשך תקופות ארוכות מאוד, עלול ליצור בעתיד בעיה רצינית ביותר לעובדים אלה כאשר יפרשו לפנסיה.

הסיבה לכך היא שכל עוד העובדים בחל"ת, המעסיק פטור מלהפריש עבורם את כספי הביטוח הפנסיוני.

למעשה, העובדים עצמם צריכים להפריש עבור עצמם סכום מסויים לחסכון או לכל הפחות סכום מינימלי שאינו מצורף לחסכון אך שומר להם על הזכויות בקרן הפנסיה.

התוצאה היא שהעובדים מפסידים גם את הפרשות המעסיק לקרן הפנסיה וגם את הריביות והרווחים שמצטברים לאורך השנים על כספים אלה.

כדי שהעובדים שלכם יוכלו לקבל פיצוי כלשהו בנושא הביטוח הפנסיוני, יש כיום מכשיר פיננסי בשם קופת גמל להשקעה.

זהו מכשיר חיסכון שמאפשר לכל אדם לחסוך באופן עצמאי (שלא דרך המעסיק) למשך כל תקופה שירצה. מכשיר זה מתאים במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה, אבל אם הוא נקלע לבעיה כספית, ניתן למשוך את הכספים.

כלומר, הכספים נזילים בכל עת וניתן למשוך אותם ללא קנס או מס, פרט למס רווחי הון כלומר מס על הרווחים שהצטברו, מעבר לסכום המקורי.

חשוב לציין כי בשנה קלנדרית לא ניתן להפקיד יותר מ-71,337 שקלים לקרן פנסיה להשקעה.

עובד שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60, במקום למשוך את כל הסכום בבת אחת, יהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה, והקצבה עצמה תהיה פטורה ממס הכנסה.

למה קופת גמל להשקעה מתאימה לעובדים בחל"ת? משום שזהו מכשיר חיסכון שמאפשר לחוסכים, בין אם הם עובדים או שהם לא עובדים, לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו וליהנות מהטבות מס במקרים מסוימים.

קופת הגמל להשקעה מיועדת לציבור הרחב, בין אם הם שכירים, עצמאים או מובטלים, והיא מתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה.

כמו כן היא יכולה להתאים מאוד לשכירים שנמצאים בחל"ת ואינם יודעים מתי יחזרו לעבודה. אחת הסיבות לכך היא, שהכספים שצבורים בקרן זו הם נזילים וניתן למשוך אותם בכל רגע ללא קנס.

עובד בחל"ת שנקלע לבעיה כספית יכול למשוך את הכספים שצבר בקרן זו או את חלקם. הכסף ישולם בתוך ארבעה ימי עסקים מיום קבלת הבקשה למשיכה.

אם מועד התשלום חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, החברה המנהלת רשאית לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

כאמור, כאשר העובד מגיע לגיל 60 הוא יכול לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה בסכום חד פעמי לבין קבלת הכספים בקצבה חודשית כמו קצבת פנסיה.

מי שיבחר באופציה של קצבה חודשית יקבל פטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה, וכאמור, גם הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס הכנסה. זאת, בניגוד לקצבת פנסיה, שמנוכה ממנה מס הכנסה.

יתרון נוסף שיש לקופת הגמל להשקעה טמון בכך שהחוסך בה יכול לקבל הלוואה בסכום של עד 80% מהכספים שנחסכו, בריבית נמוכה.

עם זאת, לקופת הגמל להשקעה יש 2 חסרונות עיקריים:

1 בניגוד להפרשות לביטוח פנסיוני, ההפקדות לקופת הגמל להשקעה לא מקנות הטבת מס.

2 בניגוד לביטוח פנסיוני רגיל, בקופת הגמל להשקעה אין התחייבות של הקופה להשקיע לפחות 30% באג"ח מיועדות המבטיחות תשואה סבירה ומובטחת, וכל הכספים מושקעים בשוק ההון, דבר שמהווה סיכון מסויים עבור החוסך.

מה לגבי דמי ניהול: דמי הניהול שקופת הגמל להשקעה יכולה לגבות, לא עולים על דמי הניהול המקסימליים הקבועים בתקנות.

איך עוברים מקופת גמל אחת לאחרת: ניתן לעבור מקופת גמל להשקעה אחת לאחרת על ידי הגשת בקשה לקופת הגמל שאליה רוצים לעבור.

למרות זאת, יש כמה מקרים בהם לא ניתן לעבור מקופת גמל אחת לאחרת:

  • אם מוטל עיקול או שיעבוד על הקופה שבוצע כדין על חשבונו של החוסך בסכום מלוא היתרה הצבורה.
  • אם קיימת בחשבונו של החוסך יתרת חוב של הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
  • במקרים בהם הקופה המקבלת את הכספים היא קופת גמל סגורה כהגדרתה בתקנות.
  • החוסך נפטר לפני הגעת הבקשה אל קופת הגמל.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה