שיתוף

התחרות העזה בשוקי העולם כבר מזמן אינה מאפשרת לארגונים ליצור כיסי יזמות בתוך החברה – המונים מספר קטן של טלנטים בעלי כישורים יחודיים – ולאפשר לשאר העובדים לעבוד במסלול שבו הם עובדים על פי מה שמוכתב להם על ידי מנהליהם.

בימים אלה, כאשר כל תחום מתפתח במהירות שלא נראתה עד כה, כל עובדי החברה, מהמנכ"ל ועד העובד הזוטר ביותר, חייבים להיות יזמים, כלומר חייבים להיות מסוגלים לקבל על עצמם יוזמה כלשהי בתחום העיסוק שלהם, ולפתח רמה גבוהה של יצירתיות.

בהיעדר יוזמה ויצירתיות הארגון לא יוכל להשיג התקדמות מספקת בהשגת יעדיו, והיעדר התקדמות מוביל להיעדר צמיחה ואף לקיפאון.

פרט לכך, תפקידים שאין בהם צורך ביוזמה אישית ויצירתיות, צפויים לעבור במהלך השנים הקרובות לידיהם של הרובוטים.

ולכן, גם עובדים שישקטו על השמרים – לא ינקטו יוזמה ולא יבטאו את היצירתיות שלהם ויפתחו אותה – יוותרו מאחור כאשר הרובוטים והבינה המלאכותית יתפסו את מקומם.  

במילים אחרות, בשוק העסקי המאוד תחרותי ומהיר שבו פועלים כיום כל הארגונים מכל הסוגים ומכל תחומי הפעילות, חברה חפצת חיים זקוקה מאוד ליוזמות ויצירתיות שמגיעות מהעובדים, ועובדים חפצים חיים חייבים להתעקש שיאפשרו להם ליזום ולבטא את היצירתיות שלהם.

ההנהלה הבכירה, מוכשרת ככל שתהיה, לא יכולה להביא בכוחות עצמה את החברה למצב של הובלה בשוק שלה ואפילו לא לאחד המקומות הראשונים בו.

לפיכך, כל חברה וכל ארגון זקוקים מאוד לכישרונות וליכולות של כל אחד מהעובדים, ולכן לכשרון היזמי שלהם.  

המשמעות המעשית של עידוד ליזמות היא שעובדים בכל הרמות ותחומי הפעילות יכולים להעלות רעיונות למוצרים ושירותים חדשים, והארגון יבחן אותם ויקדיש משאבים ומימון ליישומם.

אין ספק שתרבות ארגונית שמעודדת את העובדים לנקוט גישה יוזמת ויצירתית, מגבירה במידה רבה את המוטיבציה של העובדים ואת תחושת המחוברות שלהם לארגון.

יתרה מכך, תרבות ארגונית שכזאת מאפשרת לארגון לצאת עם מוצרים ושירותים חדשים ובכך להגביר את מידת התחרותיות שלו בשוק בו הוא פועל.

אחד העקרונות הבסיסיים והיסודיים ביותר לעידוד העובדים ליזמות ויצירתיות הוא לאפשר להם להכשל בלי למתוח עליהם ביקורת שלילית.

אם עובד נכשל ביוזמה שנקט, יש לשבת איתו ולבדוק מהן נקודות התורפה ואיך ניתן לצמוח מכך ולשפר את היוזמה הבאה.

ארגון שרוצה לעודד את עובדיו לנקוט יוזמות חדשות ולהיות יצירתיים ואף ליישם את השאיפות הללו, חייב להבין שבכל יוזמה יש סיכון.

ולכן בהכרח, חלק מהיוזמות יכשלו. חברה שמנהליה יוקיעו עובדים שנקטו יוזמה ונכשלו, תדעך על פני זמן ולא תצליח לצמוח, ולפעמים גם תעלם מהשוק.

בארגונים שבהם המנהלים מוקיעים ומבזים את העובדים שנכשלו ביוזמה שנקטו, כל שאר העובדים יחששו לנקוט יוזמות. חלקם יעזבו לחברות אחרות שכן מעודדות יוזמה ויצירתיות, ואחרים יאבדו את המוטיבציה וידעכו ביחד עם החברה .

כנס קהילת הגיוס 2022

אין תגובות

השאר תגובה