שיתוף

אין זה סוד שמידת המחוברות של העובדים לארגון היא אחד המרכיבים הקריטיים להצלחת הארגון ולצמיחת תוצאותיו הפיננסיות.

מחקרים שבוצעו בעולם מראים, כי ארגונים חייבים לבדוק תדיר את רמת המחוברות של עובדיהם.

אחת השיטות לביצוע בדיקה כזאת עריכת סקר מחוברות או סקר שביעות רצון שנערך בקרב העובדים. הסקרים בודקים, מה העובדים חושבים על העבודה שהם מבצעים ומה הם חושבים על הארגון שמעסיק אותם. 

מתברר כי בארה"ב, יותר מ-90% מהארגונים מבצעים סקרי מחוברות עובדים, ויותר מ-80% מהמנהלים הבכירים מאמינים, כי מחוברות עובדים גבוהה היא מרכיב קריטי להשגת המטרות העסקיות של הארגון. לכן, על מנהל משאבי האנוש להשריע מחשבה רבה בסוגייה: אילו שאלות יש לשאול בסקרים אלה ואיך ניתן ליישם את התוצאות.

אחד המרכיבים החשובים ביותר של יישום תוצאות הסקרים הוא קבלת האחריות של ההנהלה הבכירה של הארגון, לביצוע סקרים מסוג זה, והכרה בסקרים אלה כבמרכיב מכריע, כמו גם בהליך הסקת המסקנות, ויישומן.

על ההנהלה להתמקד ביישום המסקנות, שכן רק כך ניתן יהיה להשיג את מטרות הסקר, המתמצות בשיפור התוצאות העסקיות של הארגון.

מסקרים שערכה חברת הסקרים והמחקרים גאלופ בארה"ב עולה, כי בארגונים רבים בארה"ב מבצעים סקרי מחוברות עובדים וסקרי שביעות רצון עובדים רק מתוך תחושה שזה הדבר הנכון לעשות, אבל לאחר שנערך הסקר, תוצאותיו מעלות אבק והארגון אף לא מנסה ליישם את המסקנות או לקשור בין הסקרים לתוצאות העסקיות של החברה.

בארגונים רבים נוצר מצב בו מנהלים בכל הדרגות והשכבות, התרגלו להסתמך על סקר מחוברות עובדים כדי לקבל נתונים על תרומתם של העובדים לארגון.

רק לעיתים רחוקות קורה שמנהלים מבינים את הקשר בין תוצאות הסקרים לבין השיפור בתוצאות העסקיות שאמורות לנבוע מעלייה ברמת מחוברות העובדים.

התוצאה בפועל של גישה זו היא, שארגונים רבים משקיעים מאמצים כדי להשיג תוצאות טובות בסקר, אבל משקיעים מעט מאוד מאמצים בניסיון להבין איך לתרגם את תוצאות הסקר לשיפור התוצאות העסקיות לארגון.

כשמתבוננים בשאלוני הסקרים ניתן לראות, כי השאלות שנהוג בדרך כלל לשאול בסקר על מחוברות עובדים מיועדות לספק למנהל משאבי האנוש אומדן לגבי מידת האושר והסיפוק שהעובד חש בתפקיד שאותו הוא ממלא בארגון.

לכן ברבים מהסקרים נשאלים העובדים מאת השאלות הבאות:

  • האם אתה מקבל מספיק הכרה בתרומתך לארגון.
  • האם המנהל שלך מגלה אכפתיות לגביך כאדם.
  • האם יש לך חברים קרובים במקום העבודה וכו.

בתקופה הנוכחית, המאופיינת בשינויים תכופים, אי וודאות והיעדר נאמנות עובדים, סביר להניח שארגונים רוצים לברר האם העובד מרוצה ממקום העבודה ובאיזו מידה.

מחוייבות העובד לארגון והתחושות החיוביות שהוא חש בנוגע לתפקידו תורמות אמנם לביצועי החברה, אבל מחקרים מראים, כי הגורמים שתורמים הכי הרבה לשיפור הביצועים העסקיים של העובדים הם:

  • הבנת העובדים את מטרות הארגון.
  • הזדהות עם מטרות הארגון ותחושת חיבור לארגון ולמטרות.
  • מחוייבות לעבודה תוך שיתוף עם עובדים אחרים.
  • העובדה שלעובד יש את היכולות המתאימות לתפקידו.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה