שיתוף

לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת דרוש מרכז בכיר משאבי אנוש – המשרה מדורגת בדרגת 40-42 בדירוג המח"ר / 19-21 מינהלי.

המשרה היא באגף משאבי אנוש, משרה זמנית, בירושלים חבל מודיעין. תאריך אחרון להגשת מועמדות: 7 ביוני 2022.

בתקופת הבחירות ישולם שכרו של העובד בדירוג עובדי ועדת הבחירות המרכזית, בהתאם לנהלי העסקה בוועדה.

תיאור התפקיד:

ביצוע מגוון פעולות בתחום  משאבי אנוש, לרבות גיוס מועמדים ומיונם, קליטת עובדים וניהול תיק אישי, מבנה ארגוני, פיקוח תקציבי, כל נושא תנאי שירות, נוכחות, הפסקות עבודה ופרישת עובדים.

כל זאת, בהתאם להוראות החוק, התקשי"ר, נהלי והנחיות ועדת הבחירות המרכזית.

תיאור מפורט של המשרה:

1 פרסום מכרזים, בחינה של מועמדים ומיון מועמדים, זימון ועדות בחירה וריכוז ועדות בחינה לבחירת מועמד מתאים.

2 קליטת עובדים חדשים, אחריות על מילוי מסמכים רלוונטיים, אימות המסמכים ודיווחם במערכת הממוחשבת בהתאם לכללים.

3 פיקוח ובקרה אחר ניצול תקציב, תקן ושעות, בהתאם למסגרת המאושרת ולהנחיות הממונה.

4 סיוע בניהול מערכת הנוכחות, קליטה, ריכוז דיווחי עובדים והעברתם לחשבות לצורך ביצוע תשלום.

5 דיווח על מסמכי העסקה והפקת מסמכים אלה, לרבות הרשאה, חוזה מיוחד וכדומה. זה כולל קביעת דרגה ותנאי שירות בהתאם לטבלאות השכר ולנהלי ועדת הבחירות המרכזית.

6 ניהול תיקים אישיים של עובדים.

7 ריכוז כל הפעולות הנדרשות מול מרכזי משאבי אנוש בוועדות האזוריות, הדרכתם והנחייתם בנוגע לנהלי ההעסקה, תנאי העסקה ומיצוי זכויות עובדים.

8 ריכוז של כל דיווחי נוכחות העובדים, על פי הכללים וההסכמים הקיימים. כמו כן, בדיקת דיווחי הוועדות האזוריות אישורם והעברתם ליחידת המשכורת לתשלום.

9 קליטה ודיווח שינויים אישיים של עובדים במערכת הממוחשבת.

10 קליטה ודיווח הפסקות עבודה של העובדים; הסדרת סיום שירות תוך מימוש זכויות העובדים לרבות הפסקות עבודה, פיצויים, פדיון חופשה ימי שנתית ועוד, על פי ההוראות.

11 ריכוז וטיפול בפניות של עובדים בסוגיות הנוגעות לתחום ניהול משאבי אנוש.

12 קיום ממשקי עבודה שוטפים עם חשבות השכר בנושא שכר ותשלומי עובדים.

13 הפקת דו"חות וריכוז נתונים בהתאם לצרכים ולהנחיות הממונה.

14 הפצת הנחיות וחוזרים למרכזי משאבי אנוש של הוועדות האזוריות.

15 ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

דרישות התפקיד (חובה):

השכלה:

השכלה אקדמאית תואר ראשון, או הנדסאי מוסמך או טכנאי מוסמך, או השכלה תיכונית – 12 שנות לימוד.

ניסיון בעבודה:

לבעלי תואר ראשון: ארבע שנות ניסיון בתחום משאבי אנוש לרבות ניסיון בנושאי פרט ותנאי שירות, קליטת עובדים, גיוס ומיון  עובדים.

לבעלי תואר שני: שלוש שנות ניסיון בתחום משאבי אנוש לרבות ניסיון בנושאי פרט ותנאי שירות, קליטת עובדים, גיוס ומיון  עובדים.

להנדסאי מוסמך: חמש שנות ניסיון בתחום משאבי אנוש לרבות ניסיון בנושאי פרט ותנאי שירות, קליטת עובדים, גיוס ומיון  עובדים.

לטכנאי מוסמך: שש שנות ניסיון בתחום משאבי אנוש לרבות ניסיון בנושאי פרט ותנאי שירות, קליטת עובדים, גיוס ומיון  עובדים.

לבעלי השכלה תיכונית של 12 שנות לימוד: עשר שנות ניסיון, לעובדים שעבדו במחלקת משאבי אנוש בשירות המדינה, בתחום משאבי אנוש לרבות ניסיון בנושאי פרט ותנאי שירות, קליטת עובדים, גיוס ומיון  עובדים.

דרישות נוספות רצויות:

 1 ניסיון קודם בניהול ענייני עובדים  בגופים ציבוריים/ממשלתיים.

 2 הכרת הכללים, הוראות החוק והתקשי"ר בתחום ניהול משאבי אנוש – חובות וזכויות עובדים.

3 שליטה במערכת מרכבה ובמערכות מחשוב לניהול משאבי אנוש.

4 כושר הבעה בכתב ובעל פה.

היקף המשרה:

במהלך מערכת בחירות כשלושה עד ארבעה חודשים: משרה מלאה ועבודה ממושכת ואינטנסיבית מעבר לשעות העבודה המקובלות.

פרטים להגשת קורות חיים:

המסמך כולל את הנוסח המלא והמחייב של תיאור התפקיד, דרישות סף מחייבות של המשרה, דרישות נוספות רצויות, כישורים אישיים, הערות והנחיות מפורטות בדבר אופן הגשת המועמדות.

טופס הגשת המועמדות למשרה פנויה בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת, זמין באתר GOV.IL בדף של ועדת הבחירות לכנסת תחת "קבצים להורדה". הטופס הוא חלק בלתי נפרד מהמסמכים אותם יש להגיש.

יש להקפיד על הגשת המועמדות בצירוף כל המסמכים המבוקשים (לרבות טופס הבקשה), לאגף משאבי אנוש (הון אנושי) בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת. בכתובת הדואר האלקטרוני: vbhr@knesset.gov.il בלבד!

הערות:

 1 הוועדה לא תדון במועמדות של מי שהורשע בעבירה שבגלל מהותה, חומרתה או נסיבותיה, המועמד אינו ראוי לשמש במשרה.

2 שיבוץ המועמד שיבחר ככשיר למשרה, מותנה בעמידה בבדיקות ביטחוניות, בחינת ניגוד עניינים, לרבות זיקה למפלגות ולגורמים אחרים עימם מתקשרת ועדת הבחירות ובדיקת קיומה של קרבת משפחה בהתאם לכללים החלים על עובדי ועדת הבחירות.

3 הוועדה תהיה רשאית לבחון את המועמדים למשרה במבחני התאמה כפי שתקבע.

4 יתכן כי בתקופת הבחירות יוטלו על העובד שייבחר, תפקידים נוספים, על פי החלטת המנהלת הכללית.

5 שעות העבודה המקובלות בוועדה במהלך תקופת הבחירות ופרק זמן נוסף אחריה הן:

בימים ראשון עד חמישי משעה שמונה בבוקר עד שש אחר הצהריים למשך 10 שעות.

בימי שישי וערבי חג, בין השעות שמונה בבוקר לאחת בצהריים למשך חמש שעות.

בתקופה זו שעות העבודה הן אף מעבר לאמור, אינטנסיביות ומאומצות.

6 זמינות מיידית לעבודה מיד עם ההכרזה על בחירות לכנסת או על משאל עם, לפי העניין.

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד – בכל מקום שננקטה בו לשון זכר – גם לשון נקבה במשמע.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה