שיתוף

ושוב ושוב נתבעים מעסיקים בבתי הדין לעבודה על ידי עובדים משום שלא הפקידו לקופת הפנסיה שלהם.

חשוב להבין כי כל ההסדרים בין העובד למעסיק, לפיהם העובד מוותר על ההפקדות של המעסיק לביטוח הפנסיוני, או אף מבקש ממנו בכתב שלא להפקיד עבורו לביטוח פנסיוני, או מבקש לקבל את הכסף במזומן במקום להפקידו לקופת ביטוח פנסיוני, כל ההסדרים הללו הם חסרי תוקף מבחינת בית הדין לעבודה.

זאת, משום שהחובה להפקיד לקופת פנסיה היא לא רק חובתו של המעסיק היא גם חובתו של העובד, הנמצאת תחת אחריותו של המעסיק. כלומר, זו אינה זכות שהעובד יכול לוותר עליה.

במילים אחרות, גם אם העובד ביקש מהמעסיק בכתב, שלא יפקיד עבורו את הכספים לקופת הפנסיה ובמקום זאת יתן לו את הכסף במזומן, וגם אם העובד חתם על הצהרה שקיבל את כל הכספים מהמעסיק וכי על פי בקשתו הם ניתנו לו ישירות, עדיין העובד יכול לתבוע עת המעסיק, ובית הדין יחייב את המעסיק לפתוח לעובד קופת פנסיה ולהפקיד בה רטרואקטיבית את כל הכספים.

יתרה מכך, בית הדין עלול לכלול את סכומי הכסף שהעובד קיבל באופן קבוע במזומן (במקום ההפקדה לפנסיה), בשכר הקובע.

במקרה כזה, המעסיק יצטרך לשלם לעובד עבור הפנסיה את חלקו כאחוזים מסכום הכולל את השכר פלוס הסכומים ששולמו לעובד במקום להפקידם לפנסיה.

זאת ועוד, ברגע שהעובד יתבע, המעסיק יצטרך לשלם לעובד לא רק את הסכומים לביטוח הפנסיוני אלא גם פיצויים על כך שלא היתה לו קופת פנסיה והוצאות משפט.

לכן, אם עדיין יש לכם עובדים שאתם לא מפקידים עבורם בכל חודש לביטוח פנסיוני, כדאי שתתחילו להפקיד.

עברו הימים בהם ארגון היה יכול להחליט לאילו עובדים לתת ביטוח פנסיוני ולמי לא.

כאמור, על פי צו ההרחבה משנת 2008 מחוייב כל מעסיק להפקיד לקופת הפנסיה של כל עובד ועובדת, מהמנכ"ל ועד עובדי הניקיון על פי הסדר פנסיה מינימלי, שיעורים מסויימים מהשכר הקובע.

השכר הקובע כולל את שכר היסוד (לרבות תשלום עבור ימי מחלה וימי חופשה), תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית.

כמה להפקיד:

החל ממשכורת ינואר 2017 מחוייב כל מעסיק להפקיד לביטוח הפנסיוני של העובד 18.5% משכר הברוטו הקובע של העובד.

מתוך 18.5% אלה, ששה אחוזים הם על חשבון העובד, ו-12.5% על חשבון המעסיק, כאשר הם מתחלקים כך: 6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים וששה אחוזים נוספים הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים.

בשנת 2016 עמדה חובת ההפקדות על 6% בגין תגמולי עובד ו- 6.5% בגין תגמולי מעסיק.

מעסיקים שהתעוררו מאוחר מדי למציאות בה היה עליהם להפקיד לביטוח הפנסיוני של העובדים שלהם, ורוצים להפקיד רטרואקטיבית יצטרכו להפקיד על פי השיעורים הבאים (אחוזים מהשכר הקובע):

עבור כל שנת 2008: 0.833% הפקדות מעסיק לתגמולים, 0.834% הפקדות מעסיק לפיצויים, ו-0.833% הפקדות עובד.   

עבור כל שנת 2009: 1.66% הפקדות מעסיק, 1.68% הפקדות לפיצויים, ו-1.66% הפקדות עובד.

עבור כל שנת 2010: 2.5% הפקדות מעסיק לתגמולים, 2.5% הפקדות מעסיק לפיצויים, 2.5% הפקדות עובד.

עבור כל שנת 2011: 3.33% הפקדות מעסיק לתגמולים, 3.34% הפקדות מעסיק לפיצויים, ו-3.33% הפקדות עובד לתגמולים.

עבור כל שנת 2012: 4.16% הפקדות מעסיק לתגמולים, 4.16% הפקדות מעסיק לפיצויים, ו-3.33% הפקדות עובד לתגמולים.

עבור כל שנת 2013: 5% הפקדות מעסיק לתגמולים, 5% הפקדות מעסיק לפיצויים, ו-5% הפקדות עובד לתגמולים.

עבור שנת 2014 ואילך (עד השינוי ב-2016): 6% הפקדות מעסיק לתגמולים, 6% הפקדות מעסיק לפיצויים, ו-5% הפקדות מעסיק לפיצויים.

יצויין, כי כל השיעורים הללו מתייחסים לקרנות פנסיה, ולא לביטוח מנהלים, שכן בביטוחי מנהלים יש רכיב של אבדן כושר עבודה.  

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה