שיתוף

השנה יחול יום העצמאות ב-15 באפריל (יום חמישי). כבכל שנה, יום העצמאות הוא יום חופשה לבני כל הדתות. יום העצמאות הוא החג הלאומי של מדינת ישראל על כל אזרחיה ולכן הוא מוגדר כיום שבתון לכולם.

השאלה היא מי מקבל שכר עבור יום החופשה הזה וכמה יש לשלם לעובדים ביום זה. ובכן, תשלום שכר עבודה עבור יום חופשת חג, לעובדים חודשיים הנמצאים בחופשה ביום העצמאות, כלומר לעובדים המקבלים משכורת חודשית, הוא תשלום כמו כל יום עבודה רגיל.

במילים אחרות, עובד במשכורת חודשית יקבל בחודש שבו חל יום העצמאות משכורת חודשית מלאה, גם אם היה בחופשה במהלך החג.

גם עובדים שעתיים ועובדים יומיים זכאים לקבל תשלום שכר רגיל בגין יום השבתון שביום העצמאות (גם אם שהו בחופשת חג) אבל זאת, בתנאי שהם עובדים לפחות שלושה חודשים במקום עבודה זה (כלומר עבור המעסיק שמשלם את שכרם ביום העצמאות).

תנאי נוסף הוא שהם לא נעדרו מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג, אלא אם כן הם נעדרו בהסכמת המעסיק, או שהעובד שנעדר הוא בן למשפחה שכולה.

עובד שהוא בן למשפחה שכולה זכאי להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון, והיעדרותו אינה משפיעה על זכאותו לתשלום עבור יום העצמאות.

זאת ועוד, גם עובד שלא שובץ למשמרת בערב החג או ביום שלאחר החג, יהיה זכאי לתשלום שכר עבור היעדרותו בחג עצמו, שכן ההיעדרות בימים שלפני החג ואחרי החג נקבעת על פי שיבוץ המעסיק למשמרות, ולכן נחשבת כהיעדרות בהסכמת המעסיק.

בנוסף, עובד שמועסק רק בחלק מימות השבוע, ויום העסקתו נופל על יום העצמאות, ולכן נעדר מהעבודה, גם הוא יקבל שכר עבור יום העצמאות.

כאמור, הזכות לקבל שכר ביום העצמאות על אף ההעדרות ביום זה מהעבודה, היא זכות של עובדים מכל הדתות.

האם ניתן לכפות על עובד לעבוד ביום העצמאות? התשובה היא לא. מעסיק אינו יכול על פי החוק לכפות על עובדיו לעבוד ביום העצמאות. היוצאים מהכלל בנושא זה הם מקומות העבודה שמופיעים ברשימת המקומות שיש להפעילם במהלך החג.

אם כן, כמה יש לשלם לעובדים שעובדים במהלך החג:

1 על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ופקודת סדרי השלטון והמשפט, עובד שמועסק ביום העצמאות זכאי לתשלום שכר בגובה של 150% משכרו הרגיל עבור אותו יום, או עבור אותן שעות שבהן עבד במהלך יום העצמאות. כמו כן, עובד שעבד ביום העצמאות ליום מנוחה חלופי הנחשב למנוחת פיצוי.

2 על פי הפסיקה, עובד שעתי או עובד יומי שמועסק בחג שלא מתוך בחירה, זכאי לקבל שכר עבור שעות עבודתו בחג בהיקף של לפחות 150% משכרו הרגיל, ובנוסף על כך הוא זכאי לקבל עובר יום זה (או עבור שעות עבודתו ביום זה) גם 100% משכרו הרגיל.

במילים אחרות, עובד כזה זכאי לקבל עבור יום עבודה ביום העצמאות, שכר בגובה 250% משכרו הרגיל (150% עבור שעות עבודתו במהלך החג ו-100% נוספים כדמי חגים).

על אף הפסיקה, עמדת משרד הכלכלה היא, שעבור עבודה ביום העצמאות יקבל העובד שכר בשיעור של 150% משכרו הרגיל ובנוסף יקבל מנוחת פיצוי. ואם הוא לא מקבל יום מנוחה לפיצוי, הוא יקבל שכר (עבור יום עבודה ביום העצמאות) בשיעור של 200% משכרו הרגיל.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה