שיתוף

מחקרים שנעשו ברחבי העולם בנושא מראים כי לאימון יש השפעה ניכרת על התנהגות אזרחית ארגונית.  הסיבה לכך אינה ברורה לחלוטין. ייתכן כי המסרים המועברים באימון משפיעים על עובדים להשקיע מעבר לדרישות העבודה, ייתכן והאימון וההכשרה מפתחת כישורים נוספים אצל העובדים שמאפשרים להם לעשות צעד נוסף קדימה בתחומי האחריות שלהם.

שני סוגי התנהגות אזרחית ארגונית

להתנהגות אזרחית ארגונית ישנם שני סוגים בסיסיים: התנהגות שמטרתה להועיל ליחידים והתנהגות שמטרתה להועיל לארגון כולו. החוקרים ניתחו נתונים שנאספו לאורך שנה וגילו כי אימון וחונכות גורמים לעובדים לעסוק יותר בהתנהגות האזרחית שמטרתה להועיל ליחידים. מחברי המחקרים מסבירים כי כאשר מישהו עובר אימון הוא עשוי לחקות את הפעולות של המדריך, שמעצם הגדרתו הולך מעל ומעבר לדרישות עבודה כדי לעזור לאנשים, אנשים שבוחרים להיות מאמנים לרב ירצו לעסוק בהתנהגות מסוג זה בעצמם. המחברים מסבירים כי זה גם מה שנחזה על ידי הפסיכולוגיה הקלאסית שנקראת 'תורת הלמידה החברתית'. מאידך, הצורך לעסוק בהתנהגות אזרחית שמטרתה להועיל לארגון שלם אינו בהכרח משהו שנקבל מחיקוי מדריך.

תפקידם של תומך עובדים ושל תמיכה ארגונית

החוקרים בדקו בנוסף, האם התפישה של תומך עובדים או של תמיכה ארגונית השפיעה על האופן שבו העובדים הגיבו להדרכה אישית. הממצאים גילו שכאשר העובדים חשו כי הם נתמכים היטב על ידי עמיתיהם לעבודה, היחסים בין החונכות לבין ההתנהגות האזרחית הארגונית נעלמו. המחברים מניחים כי תמיכה מעמיתים לעבודה עשויה כבר להוביל לרמות גבוהות של התנהגות אזרחית ארגונית בפני עצמה, ועבור אותם עובדים שנתמכים חונכות פשוט לא יכולה להוסיף הרבה. עם זאת, כאשר תמיכת העמית לעבודה נתפשה כנמוכה, היה קשר בין חונכות והתנהגות אזרחית ארגונית מכוונת ליחידים. בהעדר תמיכה הולמת, חונכות יכול לתפוש את מקומה של תמיכת העמיתים.

באשר לסוג התמיכה האחר, לא היתה חשיבות לתפישת העובד לגבי התמיכה ארגונית. כלומר, זה לא שינה את הקשר בין החונכות וההתנהגות האזרחית הארגונית.

המחקרים הללו מראים כי חונכות יכולה להוביל את העובדים לעסוק בהתנהגות אזרחית ארגונית שמכוונת יותר כלפי אנשים אחרים. תפקידו של החונך הופך להיות חשוב במיוחד כאשר התמיכה של העמית לעבודה אינה קיימת. לעומת זאת, אם תמיכה של עמית לעבודה טובה, חונכות אינה משפיעה על התנהגות אזרחית ארגונית.

עבור ארגונים התרים אחר דרכים נוספות להגדיל את ההתנהגות האזרחית הארגונית, למחקר זה יש השלכות חשובות. ראשית, חונכות יכולה לגרום לעובדים לעסוק בהתנהגות אזרחית ארגונית ע"י כך שהם יעודדו חונכות או יגדירו תכניות חונכות רשמיות שיפתחו את סוג ההתנהגות האזרחית לה הם מכוונים.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה