שיתוף

לקראת סיום שנת 2020 יכולים מנהלי משאבי האנוש לנקוט כמה צעדים לטובת העובדים, כדי לנצל חלון הזדמנויות למימוש זכויות שעשויות לחסוך לעובדים כסף רב.

בשנה זו יותר מבכל שנה אחרת, יש חשיבות רבה לנצל את חלון ההזדמנות הזה במטרה לאפשר לעובדים לחסוך כספים הנגבים על ידי רשויות המס.

הנה כמה דוגמות לדרכים לחסוך בתשלומי מס הכנסה ומס רווח הון:

1 הגשת בקשה למענק עבודה עבור שנת 2019:

עובדים שכירים שהיתה להם הכנסה מעבודה במהלך 2019, ומתקיימים לגביהם כל התנאים עשויים להיות זכאים למענק עבודה.

עובד שלא הגיש תביעה למענק עבודה בשנתיים הקודמות, יוכל להגיש את התביעה עבור שנת 2019 רק בסניפי הדואר. התביעה צריכה להיות מוגשת עד ל-27 בדצמבר שנה זו.

עובדים שכן הגישו תביעה למענק עבודה בשנה שעברה, יכולים להגיש תביעה מקוונת דרך האתר של רשות המיסים.

2 הגשת תביעה למענק עבודה עבור שנת 2018:

עובד שגובה הכנסתו בשנת 2018 עמד בכל הקריטריונים לקבלת המענק לשנת 2018, ולא הספיק להגיש את הבקשה בזמן, יכול להגיש עד סוף דצמבר השנה בקשה לרשות המיסים. בבקשה על העובד להסביר למה הוא לא הגיש את הבקשה בזמן.

יודגש כאן, כי לאחר דצמבר 2020 לא ניתן יהיה להגיש יותר בקשות למענק עבודה עבור שנת 2018. יש לשים לב שאת הבקשה המיוחדת למענק עבודה לשנת 2018 יש להגיש לרשות המיסים ולא בדואר.  

עובדים שהגישו תביעה למענק עבודה בשנתיים שקדמו ל-2018, יוכלו להגיש תביעה מקוונת לשנת 2018, כאמור, רק עד סוף דצמבר 2020.

3 החזרים ממס הכנסה וביטוח לאומי:

עובדים שלא עבדו בחלק מהזמן בשנת 2014 או שמכל סיבה שהיא שילמו יותר מס ממה שהיו צריכים, ושמגיעים להם החזרים עבור שנת 2014 ממס הכנסה וביטוח לאומי, חייבים להגיש עד סוף דצמבר 2020 בקשה להחזר כספי (כאמור, ממס הכנסה וביטוח לאומי).

למה דווקא עכשיו החזרים עבור שנת 2014? משום שניתן לבקש החזרים עד שש שנים אחורה. לאחר סוף 2020 לא ניתן יהיה להגיש עוד בקשות להחזר עבור שנת 2014.

4 עובד שיש לו הכנסות שלא הופרשו עליהן סכומים לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות:

עובדים שכירים (וגם פרילנסרים) יכולים להפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני וליהנות מהטבת מס.

ההפקדות לביטוח פנסיוני (ולקרן השתלמות) מעניקות הטבות מס, שמקטינות את גובה המס שעל העובד לשלם.

עובדים שכירים יכולים ליהנות מהטבת מס זו, בנוסף להטבות המוקנות להם כתוצאה מההפרשות המבוצעות דרך המשכורת.

זאת, בתנאי שההפרשות של המעסיק לא מחושבות על כל רכיבי השכר, או שהסכומים שהופרשו, לא עברו את התקרה הקבועה בחוק.

הטבה זו ניתנת רק לעובדים שגובה שכרם או הכנסותיהם מחויב בניכוי מס הכנסה. כלומר, שהם משלמים מס הכנסה.

מנגד, עובדים ששכרם נמוך במידה שלא מנוכה ממנו מס (ושלכן אינם משלמים מס הכנסה), לא יוכלו להינות מהטבת המס הזאת.

כדי שעובד יוכל להינות מהטבת המס הזאת, יש להודיע לו על כך, ולהסביר לו שכדי ליהנות מההטבה יש לבצע את ההפקדות (לקופת הגמל או קופת הביטוח הפנסיוני) לכל המאוחר עד סוף דצמבר 2020. לאחר ה-31 בדצמבר 2020 לא ניתן יהיה ליהנות מהטבת המס.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה