ירידה בפניות בנושא חריגות שכר לנציבות המדינה

ירידה בפניות בנושא חריגות שכר לנציבות המדינה

ישנה ירידה קלה בפניות בנושא חריגות שכר לנציבות המדינה על פי הדו"ח שפרסמה הנציבות השבוע

שיתוף
פיקוח על פנסיה

פיקוח על פנסיה

על פי דו"ח נציבות שירות המדינה לשנת 2015 שפורסם השבוע, ישנה ירידה בנושא חריגות השכר. השנה נפתחו 18 פניות בנושא לעומת 25 בשנה הקודמת. עוד נלמד מהדו"ח כי מתוך סך כל הפניות הוגשו לבית הדין למשמעת 6 תובענות מכוח חוק יסודות התקציב לעומת 4 תובענות בשנת 2014

בשנת 2010 הוקמה יחידת חקירות באגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, זאת לפי חוק יסודות התקציב (התשמ"ה – 1985 ) הקובע כי גוף מתוקצב וגוף נתמך לא ישלם תוספות שכר, תנאי פרישה ותנאי עבודה מעבר לנהוג לגבי כלל עובדי המדינה, אלא באישור שר האוצר. גופים נתמכים או מתוקצבים הינם חברות ממשלתיות; רשויות מקומיות; תאגידים סטאטוטוריים; קופות החולים אוניברסיטאות ועוד.

במסגרת זו, התמנו לבית הדין למשמעת על ידי שר המשפטים חברים בבית הדין למשמעת אשר הוסמכו לשפוט עובדי מדינה ועובדי גופים מתוקצבים ונתמכים בשל עבירות משמעת לפי פרק ה' לחוק יסודות התקציב. אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה משמש כיחידת התביעה הפועלת מכוח חוק יסודות התקציב. במסגרת זו הוא עוסק באופן שוטף גם בליווי והנחיה משפטית של יחידת החקירות באגף השכר במשרד האוצר. תופעת חריגות השכר במגזר הציבורי היא תופעה הפוגעת בחוסנה של החברה מאחר והיא ממומנת בכספי ציבור. היקף הסכומים המהווים חריגת שכר הינו עצום, ולכן ישנו מאבק למיגור תופעה זו.

על פי הדו"ח שפורסם השבוע, הוגשו תובענות נגד מנכ"לית לשעבר של רשות מקומית, מנהל אגף משאבי אנוש ברשות מקומית, גזבר מועצה ומזכיר גזבר במועצה מקומית. אגף המשמעת בנציבות עוסק גם בליווי ובהנחיה משפטית של יחידת החקירות באגף השכר באוצר.

מנציבות שירות המדינה נמסר בדו"ח כי: בימים אלה הולכת ונשלמת עבודה שנעשתה בדבר קביעת התאמות ושינויים נדרשים בתקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי) התשמ"ט – 1988. תזכיר בנושא הופץ באתר קשרי ממשל ביום 24.11.15. כמו כן, אגף המשמעת שותף למהלך של תיקון חוק יסודות התקציב, בין השאר על מנת לשפר את ההרתעה שבכוחו של החוק להשיג ולייעלו באופן כזה, שתגבר המודעות של ראשי הגופים המתוקצבים או הנתמכים ושאר בעלי התפקידים להקפיד על קיום הוראות החוק.

סדנת מנהלים בנושא דיני עבודה בצל משבר הקורונה

אין תגובות

השאר תגובה