ירידה באבטלה בחודש אוקטובר

ירידה באבטלה בחודש אוקטובר

שיתוף
ירידה במספר המשרות

עוד על פי נתוני הלמ"ס בנוגע לכוח העבודה:

אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה – 64.1% – לעומת 64.4% בספטמבר 2016.

שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה – 61.2% – ללא שינוי לעומת ספטמבר 2016.

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 – 3.9% – לעומת 4.2% בספטמבר 2016.

אחוז בני 64-25 ומעלה בכוח העבודה – 80.1%  – לעומת 80.2% בספטמבר 2016.

שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 – 76.9% – לעומת 76.8% בספטמבר 2016.

אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים – 78.0% – לעומת 77.8% בספטמבר 2016.

נתונים נוספים בנושא כוח העבודה בחודש אוקטובר

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע באוקטובר 2016 ל-3.947 מיליון נפש, מהם 3.768 מיליון מועסקים וכ-179 אלף בלתי מועסקים.

בקרב המועסקים, 1.986 מיליון גברים ו-1.782 מיליון נשים.

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד בחודש זה ל-64.1% – לעומת 64.4% בספטמבר 2016.

3.768 מיליון מועסקים בחודש אוקטובר

מספר המועסקים באוקטובר 2016 הגיע ל-3.768 מיליון נפש, מדובר בעלייה של 0.2% לעומת ספטמבר 2016.

מספר המועסקים העובדים בהיקף מלא של 35 שעות ויותר בשבוע, בדרך כלל עלה ב-0.9% לעומת ספטמבר 2016. מדובר בתוספת של כ-28 אלף מועסקים. מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי, פחות מ-35 שעות בשבוע לעומת זאת, בדרך כלל ירד ב-0.3% לעומת ספטמבר 2016. מדובר בירידה ירידה של כאלפיים מועסקים.

אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים עלה ל-78.0% (לעומת 77.8% בספטמבר 2016). בקרב הגברים אחוז זה עלה ל-86.7% (לעומת 86.5% בספטמבר 2016), ובקרב הנשים אחוז זה עלה ל-68.4% (לעומת 68.2% בספטמבר 2016).

שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 15 ומעלה הגיע ל-66.0% (ללא שינוי לעומת ספטמבר 2016), ושיעור התעסוקה בקרב הנשים בנות 15 ומעלה הגיע ל-56.6% (ללא שינוי לעומת ספטמבר 2016).

בקרב בני 25-64 שיעור התעסוקה עלה ל-76.9%, לעומת 76.8% בספטמבר 2016.

שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 25-64 ירד ל-81.6%, לעומת 81.7% בספטמבר 2016, ואילו בקרב הנשים בנות 25-64 שיעור התעסוקה עלה ל-72.4%, לעומת 72.1% בספטמבר 2016.

כנס מיזוגים ורכישות בהיבט המשאב האנושי

אין תגובות

השאר תגובה