שיתוף

ככל שמתארכת התקופה של עבודה מהבית בהיקפים גדולים, וככל שמתברר כי העבודה מהבית הולכת והופכת לסטנדרט הצפוי כבר בעתיד הנראה לעין, כך גוברת החשיבות של הכרה פומבית בהצלחות והישגי כל אחד מהעובדים.

בעוד שבמסגרת משרדית קל יחסית לבצע הכרה כזאת בהישגים והצלחות של עובדים, שכן כולם נמצאים פיזית באותו חלל, הרי שבעת שרוב העובדים עובדים מביתם, הכרה פומבית היא מורכבת יותר.

לכן בימים אלה חשוב מאוד למצוא דרכים חדשות, ובעיקר יצירתיות, שמאפשרות להכיר בהישגי עובד ולהוקיר אותו על כך, באופן פומבי.

וזאת, אף על פי שרוב העובדים, לרבות העובד שהגיע להישגים והצלחות, עובדים מביתם.  

חשוב לזכור שכאשר עובד שלכם מקבל הכרה פומבית, זוהי בדרך כלל חוויה חיובית עבור שני הצדדים המעורבים, כלומר העובד והמנהל הישיר גם יחד.

מנהלים רבים לא באמת מבינים שכאשר מעניקים הכרה פומבית בהישגים, ההשפעה החיובית שלה מועצמת הרבה מעבר לעובד עצמו ולמנהל שלו.

השפעה זו קשורה לאופן שבו עובדים מגיבים לשבחים, ולאופן שבו ניתן לעודד את המוטיבציה של עובדים אחרים.

כלומר, להכרה פומבית בהישגים יש השפעה טובה על עידוד המוטיבציה של כל העובדים בצוות ולכן מועילה מאוד לעסק.

זאת ועוד, ככל שהעובד עצמו, המנהל הישיר שלו ושאר חברי הצוות תבינו טוב יותר את הסיבה להוקרה הפומבית, כך החברה תהיה טובה יותר.

ארגונים שיש בהם תוכניות מוצלחות להכרה בהישגי העובדים מייצרים בכך יתרונות תרבותיים ותפעוליים רבים.

במשך שנים רבות נתפסו תוכניות ההכרה בהישגי העובדים כדבר נחמד שההנהלה עושה למען העובדים, וכחלק ממיתוג המעסיק.

אבל לא ראו בכך גורם חיוני להצלחתה של הארגון כולו. עם זאת, ממחקרים שנעשו לאחרונה בעולם עולה, כי ההשפעה של התוכניות להכרה בהישגי העובדים בארגון יכולה להיות עמוקה למדי, במיוחד כאשר הנוהג שם דגש על הכרה והוקרה פומביות.

יש כמה יתרונות מהותיים לתוכניות כאלה של הכרה בהישגי העובדים:

1 הכרה פומבית היא אחת הדרכים המשפיעות ביותר על המוטיבציה של העובדים.

2 הכרה פומבית מביאה איתה עלייה בתפוקה של העובדים.

3 הכרה והוקרה פומביות בהישגי העובדים יוצרות נאמנות חזקה יותר לחברה.

4 בסופו של דבר, הכרה פומבית בהישגי העובדים יוצרת דירוגים טובים יותר של שביעות רצון הלקוחות.

5 הכרה פומבית בהישגי העובדים מביאה בסופו של דבר לשולי רווח גבוהים יותר.

6 הכרה פומבית והוקרה יוצרות שיפור מחוברות העובדים.

על פני השטח, לא בהכרח ברור שלחילופי תודה פשוטים בין עמיתים תהיה השפעה מרחיקת לכת.

אם כן, למה זה מייצר תוצאות כל כך חשובות: מחקרים מראים כי זה נובע מהדרך שבה המוח האנושי פועל והאופן בו ההכרה הפומבית מנצלת את הנטיות המולדות של אנשים לשיפור ההתנהגות.

אם, לצורך הדיון, מניחים בצד את ההבדלים בין הכרה פרטית בהישגים, כלומר מילה טובה של המנהל הישיר לעובד, לעומת הכרה פומבית בהישגים, ניתן לדון בסוגייה – מדוע הכרה כמושג היא שיטה מומלצת במיוחד במקומות עבודה.

כאשר עמית אחד מכיר באחר, האינטראקציה היא בדרך כלל במתכונת של מודל חיזוק חיובי קלאסי.

ממחקרים בתחום הפסיכולוגיה התנהגותית עולה, כי חיזוק חיובי מהווה התנהגות מתוגמלת, והתנהגות מתוגמלת נוטה לחזור על עצמה.

גם הכרה פרטית בהישגים וגם הכרה פומבית, פועלות במתכונת זהה. הגמול הוא שבח, ולעיתים מלווה גם במתנה חומרית, או זיכוי לרכישת מוצרים בחנויות של שותפי העסק וכד.

כאשר מוסיפים לכך גם בונוס או גמול חומרי כלשהו דוגמת זיכוי לרכישת מוצרים ושירותים, החוויה החיובית של קבלת גמול מעודדת למעשה את מקבל ההכרה (בין אם במודע ובין שלא במודע) לחזור שוב על אותה התנהגות בעתיד, דבר שמחזק את ההתנהגות המתוגמלת אצל העובד עצמו וגם אצל עמיתיו.

 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה