חוקי עבודה בפסח

חוקי עבודה בפסח

אספנו עבורכם את חוקי העבודה, דיני העבודה וזכויות העובדים השונות בחג הפסח ובחול המועד - למה העובדים זכאים מכוח החוק? וכיצד יש לנהוג בנושא חופשה ושכר בחג הפסח?

שיתוף
זכויות עובדים בפסח

זכויות עובדים בפסח

במקום העבודה 'עסקים כרגיל', למרות שסביב מריחים את חופשת האביב? אל ייאוש! לקראת החג ריכזנו עבורכם את רשימת הזכויות והחובות של מעסיקים כלפי העובדים במהלך חופשת הפסח:

שעות העבודה בערב חג הפסח

מקום העבודה יפעל בהתאם להסדר שחל עליו. במידה וקיימים בו כמה הסדרים במקביל, יפעל על פי ההסדר שמיטיב עם העובד. על פי סעיף 2 לחוק שעות עבודה ומנוחה, יום עבודה בערב חג לא יעלה על 7 שעות במקום שבו שבוע העבודה הינו בעל שישה ימים. לעומת זאת, במקומות עבודה שבהם קוצר שבוע העבודה לחמישה ימים, יקבעו המעסיק ונציגות העובדים את מספר השעות; במקומות שבהם נהוג לעבוד בערבי חג 6 שעות, ימשיכו כך. בענפי השירותים העסקיים והפרטיים יתייחסו לערבי חג כאל ימי שישי. במקומות עבודה שבהם קיים חוזה אישי, מעסיק אשר הנהיג במשך שנים יום עבודה מקוצר בערב החג, יחויב להמשיך.

שעות העבודה בחול המועד

מבחינה חוקית, ימים אלו הינם ימי עבודה רגילים. עם זאת, יש לנהוג על פי הסדר מיטיב עם העובד החל במקום העבודה בעקבות הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי. 

חופשה שנתית מרוכזת בחול המועד

מעסיק רשאי לסגור את מקום העבודה בתקופה זו, בהתראה של 14 יום, תוך שהוא מורה לעובדיו לנצל את ימי החופשה השנתית במהלכה. זאת אך ורק אם לזכות העובדים עומדים ימי חופשה צבורים. שימו לב כי מעסיק יכול לכפות חופשה מרוכזת בחג ע"פ הסייגים הבאים.

תשלום עבור ימי חג לעובדים חדשים

כל סוגי העובדים, קבועים וזמניים, במשרה מלאה או בחלקה, זכאים לדמי חגים. יחד עם זאת, עובדים על בסיס חודשי יהיו זכאים החל מיומם הראשון בעבודה; עובדים על בסיס שכר יומי/שעתי יהיו זכאים רק לאחר 3 חודשי ותק. בכל מקרה, הסכם קיבוצי/צו הרחבה/ חוזה אישי/נוהג מיטיב הוא זה שיקבע. 

ניכוי יום חופשה בערב חג ובחול המועד

מעסיק רשאי לנכות ימי חופשה מלאים בתקופה זו, למרות שמונהג יום עבודה מקוצר. עבור עובד שנעדר מהעבודה יום שלם לרגל חופשה אין משמעות למספר שעות העבודה שהיה אמור לעבוד באותו יום, ולכן נחשבת היעדרות זו כיום חופשה מלא. אולם במקומות עבודה שבהם נהוג לצבור לעובדים, שלא בהתאם לחוק, חופשה שנתית על בסיס שעות העבודה – יש אין לנכות יום חופשה מלאה מהצבירה אלא בהתאם למספר השעות שהעובד היה אמור לעבוד באותם ימים.

זכאות לימי חג שחל ביום שבת

שכרו של העובד באותו חודש לא יושפע מכך, אולם מכיוון שמדובר בימים שבמילא אינו אמור לעבוד בהם – הוא כביכול  "יפסיד" ימי היעדרות בתשלום. יחד עם זאת, אם נקבע בהסכם קיבוצי/צו הרחבה/חוזה אישי כי העובד זכאי לתשלום בגין חג שחל בשבת, כך יהיה.

שי לעובדים לרגל החג

המעסיק אינו מחויב על פי חוק להעניק שי לחג, אלא אם נהוג אחרת על פי הסכם קיבוצי/צו הרחבה/חוזה אישי. במידה וניתנו מתנות לחג, הן אינן פטורות ממס הכנסה ומדמי ביטוח לאומי. כמו כן, המעסיק אינו מחויב לגלם את שווי המתנה, למרות שבמרבית מקומות העבודה מקובל לעשות כן.

תשלום עבור עבודה במהלך החג

העובד יהיה זכאי לתוספת של 50 אחוז על שכרו הרגיל (כלומר, תשלום בשיעור של 150 אחוז משכרו לכל הפחות). יחד עם זאת, במידה ונהוג במקום העבודה הסכם קיבוצי/צו הרחבה/ חוזה אישי, המעניקים גמול בשיעור גבוה יותר, יש לשלם בהתאם לשיעור המיטיב. חשוב לזכור כי במידה והעובד נאלץ, שלא מבחירה אלא מכורח, לעבוד בחג, יהיה הוא זכאי לתוספת של 150 אחוז לשכרו.

לביאורים והרחבות בנושאים המוצגים כאן ניתן לקרוא גם את: מדריך דיני עבודה פסח.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה