זכויות עובדים וחובות מעסיקים בסוכות

זכויות עובדים וחובות מעסיקים בסוכות

לנוחיותכם מרוכזים כאן ימי החופשה הקבועים לחג סוכות, זכויות העובדים וחובות המעסיקים בחג

שיתוף

חג סוכות נחלק לשני מועדים: המועד הראשון – סוכות, והשני – שמחת תורה, כשהימים שבין שני מועדים אלו נקראים "חול המועד".

חברות רבות בוחרות להוציא את העובדים לחופשה מרוכזת החל מתחילת סוכות ועד לתום שמחת תורה.

להלן מידע על מועדי ימי החופשה בחג:

ערב חג סוכות מצוין השנה ביום ראשון ה- 16.10.2016. ערב חג שמחת תורה מצוין השנה אף הוא ביום ראשון ה- 23.10.2016.

ערב החג נחשב ליום עבודה קצר, בתשלום של יום עבודה מלא, ונמשך בין 5-7 שעות עבודה, כמובן בהתאם להסכמים עם העובדים או להסכמים הקיבוציים. במידה ולא נקבעו הסכמים בנושא במקום העבודה, המעסיק יכול להסכים על יום עבודה של 7 שעות בתשלום עבור 8 שעות, או על יום עבודה של 8 שעות בתשלום עבור 9 שעות.

המקובל הוא לסיים את יום העבודה לפחות 3 שעות בטרם כניסת החג.

בערב החג יום החופשה נחשב ליום חופשה מלא. עובד שבוחר לצאת לחופש ביום ערב החג, זכאי לשכר רגיל עבור יום עבודה מלא וממכסת ימי החופשה של אותו עובד ינוכה יום חופש מלא.

העניין חל גם על יום חופש בערב החג אשר נקבע ע"י המעסיק, שרשאי להחליט שהעובדים לא יעבדו בערבי החג. עם זאת, במרבית מקומות העבודה שיוצאים לחופשה כללית ביום ערב החג, מנכים רק חצי יום ממכסת ימי החופשה השנתית של העובדים ומשלמים להם שכר יום עבודה מלא עבור אותו היום.

לגביי עבודה במהלך החג, יש לשלם לעובדים 150% משכרם, אלא אם כן הם מוגנים בהסכם עבודה או הסכם קיבוצי, בו נקבע כי הם זכאים לתשלום גבוה יותר בימים אלו.

לגביי עבודה בחול המועד, ימי חול המועד נחשבים לימי עבודה רגילים על פי החוק והתשלום בגינם הינו כבשאר הימים הרגילים. נציין כי במקומות עבודה רבים בוחרים לעבוד פחות שעות בחול המועד.

מעסיקים רשאים לקבוע כי במהלך החג וגם בחול המועד החברה תצא לחופשה מרוכזת, בתנאי שמספר ימי החופשה הוא 7 ימים לכל הפחות. יש לעדכן את העובדים שבועיים מראש בטרם היציאה לחופשה המרוכזת, ולוודא כי לעובדים ישנם די ימי חופשה שיוכלו לנצל. מעסיק אינו רשאי להוציא לחופשה מרוכזת עובדים, על חשבון ימי החופשה העתידיים שלהם.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה