הקיץ מתקרב: המדריך המלא להעסקת בני נוער

הקיץ מתקרב: המדריך המלא להעסקת בני נוער

מהן הזכויות של בני הנוער העובדים ואיך שומרים עליהן לקראת חופשת הקיץ המתקרבת? כל התשובות לפניכם.

שיתוף
זכויות עובדים בני נוער

חופשת הקיץ מתקרבת בצעדי ענק, אך מלבד שמש וים לבני הנוער מחכות גם לא מעט אופציות תעסוקתיות. עבור בני הנוער זו הזדמנות לחסוך כסף ופחות להיות תלויים בהורים, אך גם הארגונים אשר בוחרים להעסיקם מרוויחים מכך כמה דברים חשובים. בני הנוער מהווים עבור הארגונים כוח עבודה זול ובעל מיומנויות טכנולוגיות לביצוע עבודות ופרויקטים שבמהלך העבודה השוטפת לא תמיד מגיעים אליהן. העבודה מוגדרת זמנית ומעבר לתרומה לארגון ניתן לתקשר אותה כקשר עם הקהילה ואף כמקור רווחה עבור העובדים.

מלבד כל היתרונות לשני הצדדים, ישנן גם לא מעט זכויות הכרוכות בנושא. המעסיקים צריכים לשמור על זכויות העובדים של בני הנוער שבחינתם כדאי ויהיו מודעים לזכויותיהם כדי שיוכלו לשמור עליהן. דבר אחד אותו מדגיש משרד הכלכלה כאזהרה חשובה עבור המעסיקים היא העובדה שהפטור מפנקס עבודה לבני נוער לא פוטר אותם מהעסקה של בני הנוער בהתאם לחוק. מעסיק שיפר את חוקי העבודה צפוי לקנס של למעלה מ-35,000 ₪ וייתכן גם לכתב אישום פלילי. 

הענפים המרכזיים בהם נמצאו הפרות של חוקי עבודה הם אולמות אירועים, מסעדות ושירותי אוכל. עיקר העבירות מתמקדות באי תשלום שכר מינימום, העסקת נוער יותר מ-8 שעות ביום ו-40 שעות שבועיות, העסקת נוער ללא פנקס (כיום נאכפת החלופה), העסקת נוער ללא אישור רפואי, העסקה ביום מנוחה שבועי והעבדה ללא מתן הפסקות. אגב, הפרידה מפנקס העבודה המיתולוגי נעשתה על מנת לחסוך בירוקרטיה ולהקל על בני הנוער והמעסיקים. במקום הפנקס מחויבים כעת המעסיקים לשמור אצלם צילום ת.ז של בן הנוער המועסק או הוריו וכן אישור רפואי הקובע כי הוא אכן כשיר לעבודה שלשמה הועסק.

כדי להקל על בני הנוער לשמור על זכויותיהם פתח משרד הכלכלה אפליקציה ששמה "בני נוער עובדים". האפליקציה החינמית מאפשרת לבני הנוער לעקוב אחרי שעות העבודה שלהם עם שעון נוכחות וירטואלי ומעניקה להם אפשרויות ליצירת קשר במידת הצורך עם אנשי המינהל להסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה.

בנוסף, בני הנוער אשר תרים אחר הבגדים החדשים בשוק, האופניים החשמליות או אפילו חופשת בטן-גב באילת יוכלו לעקוב אחר קצב השגת המטרה באפליקציה שעוזרת להם גם לנהל את התקציב שלהם. מלבד זאת גם מחשבון השכר באפליקציה ירגיע אותם בכך שיעניק להם אפשרות לדעת בדיוק מה השכר אותו הם צפויים לקבל. האפליקציה ניתנת להורדה בשפה העברית והערבית כאשר עד כה נרשם מספר גבוה של למעלה מ-200,000 הורדות.

יפה סולימני, מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה, מסבירה את חשיבות הצעדים שננקטו למען שיפור תהליך העסקתם של בני הנוער: "אוכלוסיית בני הנוער הנה אחת מהאוכלוסיות המוחלשות שהמינהל שם לו לדגל לתת עליהן דגש. זאת, עקב הצורך בהגנה על בני הנוער, שהעסקתם נחשבת כערך עליון ובעל משמעות רבה בשילובם המאוחר בשוק העבודה. מכאן גם השאיפה לייעל את תהליך קליטתם בעבודה".

מדריך הזכויות המלא לבני הנוער העובדים:

1. גיל העסקה
אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בחופשות רשמיות מלימודים ורק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.

במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה, התש"ט – 1949. לגבי הנערים שחל עליהם חוק לימוד חובה ניתן להעסיקם רק בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 2(ב) לחוק.

2. פנקס עבודה
כיום אין חובה על המעסיק לדרוש פנקס עבודה. במקום זאת, נדרש המעסיק להחזיק במקום העבודה של הנער/ה צילום תעודת זהות שלו/ה או של הוריו/ה בצירוף אישור רפואי להעסקתו מרופא משפחה או ילדים שבו הרופא נתן אישור רפואי להעסקתו. בעבודות מסוימות, יש לקבל אישור מיוחד של רופא תעסוקתי כתנאי להעסקתו של הנער.

3. שעות עבודה
נער יועסק לכל היותר 8 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.
ניתן להעסיק בני 16 ומעלה במקום עבודה שמותר לעבוד בו יותר מ-8 שעות ביום, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 – עד 9 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.
העסקה בשעות נוספות אסורה.

אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועי (ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת. בן דת אחרת ניתן לבחור בין הימים שישי שבת וראשון).

4. הפסקות
לאחר 6 שעות עבודה חובה לתת הפסקה של 45 דקות, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ביום שלפני המנוחה השבועית או חג, יש לתת הפסקה של חצי שעה לפחות.
על המעסיק לתת לנער העובד הפסקות לשם שימוש לשל הנער בחדר השירותים בהתאם לצרכיו.

5. עבודת לילה
בין השעות 20.00 בערב ל- 08.00 בבוקר, אין להעסיק בני נוער (מי שלא מלאו לו 16 שנה) שחוק לימוד חובה חל עליהם, צעיר (מי שמלאו לו 16), שחוק לימוד חובה לא חל עליהם לא יועסקו בין השעות 22:00 – 08:00.

בהתאם למדיניות האכיפה במשרד ותיקון החקיקה שהמשרד מקדם, בני נוער שגילם הוא 16 עד 18, ניתן להעסיק בחופשות רשמיות מלימודים עד השעה 24:00, וזאת בתנאי שהמעסיק ידאג להסעת העובד לביתו.

6. רישום שעות העבודה
חובה על מעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה. מומלץ כי בני הנוער יערכו רישום של הימים והשעות בהם הם עובדים, בנפרד, אצלם.

7. נסיעות לעבודה
בנוסף למשכורת, ישולמו הוצאות הנסיעה מהמגורים אל מקום העבודה ובחזרה (בסכום של עד 26.40₪ ליום עבודה).
לפי הסכם קיבוצי מעסיק מחויב לשלם רק את הסכום המינימלי הדרוש לבני הנוער בכדי להגיע לעבודה. על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור לביתם.

8. לא קיים דבר שנקרא "תקופת התלמדות" או "תקופת ניסיון"
כל תקופת העסקתו של הנער, מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת "התלמדות" או תקופת "ניסיון". יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה.

9. תשלום עבור ימי הכנה וישיבות עבודה
על כל שעה של "יום הכנה" או "השתלמות" או "ישיבת עבודה" צריך לשלם, לרבות השתלמויות לקראת קייטנות.

10. קנסות ועונשים
אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים, כל ניכוי מהשכר, בגין "קנסות" "נזקים" וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא הותר על פי החוק.

11. חוק הודעה לעובד
חובה למסור לכל נער ונערה הבאים לעבוד למשך 30 ימים לפחות טופס שמטרתו להבהיר לעובד את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות שלו. מסירת הודעה לעובד תעשה תוך 7 ימים מיום תחילת העבודה.

12. שכר המינימום לבני נוער עובדים:
שכר מינימום נוער
173 שעות בחודש

טיפים חשובים:
*נהלו רישום אישי של שעות העבודה שלכם ומינעו טעויות ואי הבנות.
*דעו את פרטי המעסיק.
*דרשו ובדקו את תלוש השכר מידי חודש בחודשו.

 

 

כנס משאבי אנוש 2020

אין תגובות

השאר תגובה