זכויות העובד ביום הבחירות לרשויות המקומיות

זכויות העובד ביום הבחירות לרשויות המקומיות

מהן זכויות העובד ומהם חובות המעסיק ע"פ חוק, ביום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות

שיתוף
ויתור על זכויות קוגנטיות

יום הבחירות לרשויות המקומיות

ב- 30 באוקטובר עובדי ישראל יזכו ליום חופש נוסף מהעבודה, לצורך הבחירות לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות.

יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות נקבע כיום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שהבחירות נערכות בהן – החל מהבחירות הקרובות שצפויות להתקיים באוקטובר 2018.

בשנת 1989, יום הבחירות לרשויות המקומיות הוכרז כיום שבתון בחוק, כך שהעובדים ברובם אינם מחויבים לעבוד ביום זה. אך ישנן כמה הסתייגויות.

חשוב לדעת כי, עובד אשר עבד בחברה לפחות 14 ימים רצופים בטרם הבחירות, רשאי ליום שבתון, במידה ומקום עבודתו נמצא בתחום רשות מקומית או מועצה אזורית שנערכות בה בחירות לרשות, או אם הוא רשום בפנקס הבוחרים של רשות מקומיות או מועצה אזורית שהבחירות נערכות בה, גם אם מקום עבודתו הוא ברשות/מועצה שלא נערכות בה בחירות בשנה הרלוונטית.

עובד שזכאי ליום השבתון אינו מחויב לעבוד ביום הבחירות, ולא ינוכה לו על כך יום חופש.

הזכאות ליום חופש ניתנת באופן אוטומטי לעובדים.

אירועים מקצועיים למנהלי משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה