שיתוף

"מעסיקים רבים סבורים שבעקבות השינויים שחלו בשוק העבודה החל במרץ 2020, בהם גם המעבר לצורת העסקה גמישה, שמשלבת עבודה מהבית, ניתן לחצות את הקווים, ולהגיע להסכמים עם עובדים במתכונת פרילנס", אומר עו"ד קובי חתן, מומחה לדיני עבודה, בשיחה עם HRus. קובי חתן

לדבריו, "הסכם כזה של הארגון עם עובד, המציין כי העובד אינו שכיר אלא פרילנסר שמספק שירותים כקבלן עצמאי, אמנם  חוסך בטווח הקצר לארגון את עלויות השכר של העובדים, כלומר את עלויותיהן של הזכויות הסוציאליות של העובד.

"אלא, שבכך הארגונים מסתכנים מאוד בכך שבית הדין לעבודה יכיר בהמשך הדרך בפרילנסרים כבעובדים שכירים – רטרואקטיבית. כלומר הכרה בדיעבד ביחסי עובד מעסיק".

מה המשמעות של הכרה כזאת?

"חשוב לציין שבמסגרת פסק הדין החדש והתקדימי בעניין גבריאל כותה, שניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה בהרכב מורחב באפריל 2021, והסדיר את נושא הענקת שירותים על ידי פרילנסרים נקבע, כי בית הדין יכול להטיל על מעסיק, בנוסף להכרה בדיעבד בזכויות הקוגנטיות של העובד, גם פיצוי לא ממוני, בגלל עצם העסקתו של עובד כפרילנסר במקום במעמד של עובד שכיר שמקבל את כל זכויותיו הסוציאליות.

"החל מאותה פסיקה, בתי הדין לעבודה פוסקים פיצויים לא ממוניים, כאשר הפיצוי הגבוה ביותר נפסק נגד עיריית תל אביב בסכום של 350 אלף שקלים".

אם כך, האם כתוצאה מפסיקה זו, לא ניתן בישראל להיות פרילנסר?

"אפשר להיות פרילנסר אבל רק אם הפרילנסר מנהל עסק משלו ומספק שירותים במקביל לכמה ארגונים.

"לעומת זאת, אם הפרילנסר מספק שירותים בהיקף של משרה מלאה, לארגון אחד בלבד, הסיכוי שבית הדין לא יכיר בו בדיעבד כבעובד שכיר – אם יתבע זאת – הוא קלוש".

יש ארגונים שמחתימים את הפרילנסר על חוזה שכתוב בו שאם הוא יבקש הכרה כשכיר בהמשך הדרך, יהיה עליו להחזיר חלק מהכספים שקיבל, כדי לכסות את העלויות הנדרשות לצורך כיסוי הזכויות הסוציאליות שעל המעסיק לשלם בדיעבד. מהו התוקף של חוזים כאלה?

"כיום אין יותר 'סעיפי גדרון', כלומר אין החזרת כספים על ידי פרילנסרים שבית הדין מכיר בהם כבשכירים בדיעבד. לכן להסכמים כאלה אין שום תוקף.

"רק במקרים בהם לא היה ברור לשני הצדדים שהיה עליהם להתקשר ביחסי עבודה, יטיל בית הדין קיזוז כספים, מסכומי הכספים שמגיעים לפרינסר לאחר שהוכר כשכיר. אבל גם אז, המעסיק יצטרך להוכיח מהו השכר הראוי לשכיר בתפקיד הספציפי.

"פרט לכך, על פי פסיקה מפורשת של בית הדין הארצי בהרכב מורחב, אף פעם לא יוטל על העובד שהפך לשכיר לאחר שהיה במעמד של פרילנסר, להחזיר כספים שקיבל בעת היותו פרילנסר".

מהו אחוז המקרים בהם בתי הדין לעבודה מכירים בפרילנסרים כבשכירים?

"הנטייה של בתי הדין היא להכיר בכמה שיותר פרילנסרים כבעובדים שכירים, כלומר להכיר בדיעבד ביחסי עובד מעסיק".

לפסק הדין התקדימי בנושא הכרה בדיעבד ביחסי עובד מעסיק: האם בעקבות הכרה בדיעבד בפרילנסר כשכיר ניתן לקזז ממנו כספים שקיבל ביתר

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה