הסכם השכר החדש במגזר הציבורי

הסכם השכר החדש במגזר הציבורי

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ושר האוצר משה כחלון הגיעו להסכמות בנושא הסכם שכר חדש לעובדי המגזר הציבורי המהווה תקדים לצמצום פערים, לאוכלוסיות חלשות, להורים עובדים ועוד

שיתוף

לאחר מו"מ מרתוני שנמשך אל תוך הלילה הגיעו בסופו של דבר יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ושר האוצר משה כחלון להסכמות בנושא הסכם שכר חדש שיחול על עובדי המגזר הציבורי. לדברי ההסתדרות מדובר בהסכם היסטורי אשר נותן התייחסות תקדימית לצמצום פערים, לאוכלוסיות חלשות, להורים עובדים ולעובדים המועסקים במשרה חלקית.

להלן עיקרי ההסכם החדש:

תוספות שכר לעובדי המגזר הציבורי

גובה תוספת השכר לעובדי המגזר הציבורי יהיה 7.5% – חצי לפחות יחולק באופן דיפרנציאלי (כתוספת שקלית שתתעדכן לפי מדד המחירים) ויתרת התוספת תינתן כתוספת אחוזית.  תוספת השכר תחול גם על כל עובדי השמירה והניקיון בארץ.

תוספת השכר תינתן בפעימות שיחולו במועדים הבאים:

07/16 – 1%

3/17 – 1.75%

1/18 – 1.5%

6/18 – 1.75%

12/18 – 1.5%

בגין עובדים ברמות הנמוכות ברשויות המקומיות תינתן כבר בפעימה הראשונה תוספת שכר של 2%, בנוסף לתוספות שיקבלו שאר עובדי המגזר הציבורי.  עובדים במקצועות תומכי רפואה יקבלו 7.5% תוספת שכר בנוסף לתוספות שיקבלו שאר עובדי המגזר הציבורי – סה"כ 15%. עובדים אשר קיבלו 5% תוספת בהסכם הקודם (כגון עובדי פיזיותרפיה, פרא-רפואיים ומרפאים בעיסוק) יקבלו השלמה ל-7.5%.  השכר השעתי לסטודנטים המועסקים במגזר הציבורי יהיה גבוה בשקל משכר המינימום השעתי הנהוג במשק. בנוסף לכך הם יקבלו יום בחירה נוסף (סה"כ 2 ימי בחירה) ויום חופש נוסף לניצול בתקופת מבחנים.  נשים המועסקות כבלניות יקבלו תוספת בגובה 10% מעבר לתוספות השכר שיינתנו ליתר העובדים (תוספת "כפיים" הנהוגה ברשויות מקומיות).

מענקים

מענק בגובה 2,000 שקל יינתן לכלל העובדים בשני שלבים – ב-01/2016 וב-01/2017 – 1,000 שקל בכל פעם. המענק יינתן גם לעובדים המועסקים בחוזים אישיים.

הפחתת מספר החוזים האישיים

הוסכם כי כמות העובדים שיועסקו בחוזים אישיים ברשויות תעמוד על 5% בלבד מכלל העובדים (2% בתפקידים מקצועיים ו-3% מהעובדים הבכירים).

קיצור שעות למשרות הורה

בהסכם נקבע קיצור של שעה ביום העבודה לעובדים במשרת הורה בשירות המדינה, במשך שבועיים בחודש אוגוסט, על מנת להקל על ההורים בעת החופש הגדול. שעות אלה יהיו ניתנות להמרה ליום חופש.

צמצום משרות חלקיות

בנושא צמצום ההעסקה במשרות חלקיות, ועל מנת לאפשר לעובדים שירצו בכך להגדיל את שיעור המשרה שלהם, יחודדו וישופרו אופני האכיפה של הוראות התקשי"ר בעניין זה. בנוסף לכך הוסכם כי עובדים העוסקים בקבלת קהל בלשכות רשות האוכלוסין אשר ירצו יוכלו לעלות למשרה מלאה, יוכלו לעשות זאת. עוד נקבע כי האוצר יעגל כלפי מעלה את מפתח התקצוב לתקנים לא שלמים לעו"סים ברשויות מקומיות, על מנת למנוע חלקיות משרות בתחום זה (כך לדוגמא רשות המקבלת תקצוב לפי 4.5 עו"סים תקבל מעתה תקצוב לפי 5 תקנים).

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה