המוסד לבטיחות ולגהות יכשיר ממוני בטיחות בעבודה גם במחוז ירושלים

המוסד לבטיחות ולגהות יכשיר ממוני בטיחות בעבודה גם במחוז ירושלים

לאחרונה העביר המוסד קורס נאמני בטיחות אש במפעל חוגלה בחדרה

שיתוף

ראש מינהל הבטיחות התעסוקתית במשרד התמ"ת והמפקח הראשי יורם אלעזרי, אישר לסניף הירושלמי של המוסד לבטיחות ולגהות להעביר הכשרות במקומות עבודה במחוז ירושלים.

ההדרכות יכשירו את המשתתפים בהם לתפקידי ממוני בטיחות בעבודה.

 

מחפשים עבודה?

אפרופו מחוז ירושלים, המוסד לבטיחות ולגהות מגייס בימים אלה מדריך/ה בטיחות בתחום התעשייה והבנייה לאזור זה ולמחוז השפלה.

תפקידו העיקרי של מדריך הבטיחות מטעם המוסד הוא להיות הגורם המקצועי שנמצא בקשר עם מקומות העבודה השונים ולהעניק להם מענה מקצועי. להיות בקשר עם ועדות הבטיחות ועם הממונה על הבטיחות במקומות עבודה, ולהשתתף בישיבותיהם.

על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, במקומות עבודה מסוימים (המוגדרים במסגרתו), הקיימים בהם 25 עובדים ומעלה, יש להקים ועדת בטיחות, העוקבת אחר תנאי הבטיחות במקום ומציעה שיפורים. החברים בוועדה יהיו עובדים בעלי תפקידים במפעל, שבנוסף לתפקידם יהיו ממונים על הביקורת בתחום הבטיחות.

 

חדר אפוף עשן

ובתוך כך, לאחרונה העביר המוסד קורס נאמני בטיחות אש במפעל חוגלה בחדרה. את מרבית נושאי הקורס, שנמשך שלושה ימים, העבירו המרצים דניאל בן-ארי, מוטי מצר וממונה הבטיחות של הקונצרן תמיר הן. האחרון ערך סיור במפעל למשתתפים, והסביר את כלל מערך הכיבוי והסיכונים.

חניכי הקורס תרגלו והכירו את ציוד הכיבוי, לרבות כניסה לחדר אפוף עשן והפעלת מטפים ותותח מים. בנוסף על כך, ניתנו דוגמאות מוחשיות תוך דגש על החשיבות הרבה שבמניעת דליקות והכרת אמצעי הכיבוי.

 בטיחות בעבודה

המוסד לבטיחות ולגהות הוא תאגיד שהוקדם ללא כוונת רווח (מלכ"ר), והוא הוקם מתוקף חוק "ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954". מטרתו העיקרית של המוסד היא קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות עבודה. עיקר תקציבו מגיע מהמוסד לביטוח לאומי וממשרד התמ"ת.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה