שיתוף

בערבו של ראש השנה הבאה מפגין המשק הישראלי תעסוקה כמעט מלאה עם כ-4.2% ממשקי הבית בלבד שאינם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנמנים עם כוח העבודה. העובדה ששוק העבודה רווי כל כך מאלצת את המעסיקים למצוא שיטות העסקה חדשות כדי לעמוד בביקושים. 

לקראת ראש השנה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דו"ח על שוק העבודה בישראל ממנו עולה, כי כיום משתתפים בכוח העבודה כ-3.993 מיליון עובדים בני 15 ומעלה. עוד עולה מהדו"ח, כי כ-89% מתושבי המדינה מרוצים מאוד או מרוצים מחייהם.

מספר הגברים בתוך אוכלוסיית המשתתפים בכוח העבודה מסתכם בכ-2.019 מיליון גברים, ומספר הנשים באוכלוסייה זו עומד על כ-1.806 מיליון נשים.

בתוך אוכלוסיית הנשים המשתתפות בכוח העבודה, כ-99.8 אלף נשים הן אימהות חד הוריות, כאשר כ- 80.2% מהאימהות החד הוריות השתתפו בכוח העבודה מתחילת 2018 ועד כה.

משקי בית מועסקים מול בלתי מועסקים

נכון לעכשיו יש בישראל כ-2.51 מיליון משקי בית, כ- 79.8% מהם הינם משקי בית הנמנים עם המועסקים בכוח העבודה וכ-4.2% ממשקי הבית הם בלתי מועסקים בכוח העבודה.

שיעור התעסוקה, כלומר אחוז מועסקים, בקרב בני 15 ומעלה עומד על כ-.61.3%. מהתפלגות שיעור התעסוקה בין גברים לנשים בגילאי 15 ומעלה עולה כי אחוז המועסקים בקרב הגברים עומד על כ-66.1% בעוד ששיעור המועסקות עומד בקרב הנשים על כ-56.7%.

מהחלוקה בין ערבים ליהודים עולים הנתונים הבאים: שיעור התעסוקה בקרב ערבים עומד על כ-43.4%.

מבחינת מספר שעות עבודה שבועיות עולה מהדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי מספר שעות העבודה בשבוע בממוצע למועסק מסתכם בכ-36.2 שעות.

עוד עולה מהדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי בחלוקה לפי מספר המועסקים הגדול ביותר לפי ענף כלכלי עולים הנתונים הבאים:

  • בתחום החינוך מסתכם מספר המועסקים בכ-471 אלף איש.
  • בתחום המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים מסתכם מספר המועסקים בכ-431 אלף איש.

בחלוקת מספר המועסקים הגדול ביותר על פי משלח יד עולים הנתונים הבאים:

  • מספר המועסקים שהינם בעלי משלח יד אקדמי מסתכם בכ-982 אלף איש.
  • מספר המועסקים בתחום עובדי מכירות ושירותים מסתכם בכ-690 אלף איש.

מהתפלגות הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על פי ישראלים ולא ישראלים עולה, כי עובדים ישראלים מחזיקים בכ-3.592 מיליון משרות שכיר, והם מהווים כ-94.3% מכלל משרות השכיר במשק הישראלי.

עובדים מחו"ל מחזיקים בכ-126.3 אלף משרות שכיר והם מהווים כ-3.3% מכלל משרות השכיר במשק הישראלי.

מהתפלגות השכירים על פי קריטריון שכר עולה, כי השכר הממוצע ברוטו לחודש למשרת שכיר מסתכם בכ-10.109 אלף שקלים לעובדים ישראלים, בעוד שהשכר הממוצע ברוטו לחודש למשרת שכיר של עובדים מחו"ל  מסתכם בכ-5,928 שקלים בחודש.

הדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציין, כי נכון לעכשיו יש במשק הישראלי 21 אלף מפעלים בענפי התעשייה השונים.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה