שיתוף

עתידו של ענף משאבי האנוש משתנה במהירות ככל שמואצת הטרנספורמציה הדיגיטלית כאשר ברקע השינויים בדמוגרפיה של כוח האדם.

על פי התחזיות של דלויט, שינוי בדמוגרפיה של כוח האדם מצריך עתיד חדש של משאבי אנוש. בדלויט צופים כי בעתיד תמשך הקריירה של כל אדם כ-50 שנה.

עוד מאמינים בדלויט, כי חווית העובדים והמועמדים תשתפר לאין ערוך וכי לטכנולוגיה יהיה חלק גדול בכך. מנהלי משאבי האנוש יצטרכו להיות מאוד גמישים כדי להסתגל לנוף הדינמי הזה.

אחד השינויים המהותיים צפוי להיות למידה שהיא לא רק מרחוק, בכל זמן ומכל מקום, אלא היא תהיה מותאמת אישית לכל עובד ותסייע לעובדים לעמוד בדרישות מיומנות משתנות.

יתר על כן, כבר עתה יש חשיבות רבה לכלים טכנולוגים שיאפשרו לנהל ביעילות את העובדים מביתם, בלי שתגרם פגיעה במידת הפרודוקטיביות ובמידת המחוברות של העובדים. בעתיד, כלים טכנולוגים אלה יהיו קריטיים ליכולת העבודה של הארגון.

לכך מצטרפת העובדה ששיעור הפרילנסרים בכוח העבודה צפוי ללכת ולעלות. המשמעות היא שמנהלי משאבי האנוש יצטרכו לפתח מיומנויות כדי לנהל את כוח האדם המגוון הזה, ובה בעת יהיה עליהם ללמוד כיצד לבחור את הטכנולוגיה הטובה ביותר לטיפול בכוח עבודה כזה.

נושא נוסף שהטכנולוגיה תצטרך לתת לו מענה הוא נושא הסחות הדעת. גם במשרד יש הסחות דעת במהלך העבודה. אבל במקרים רבים, הסחות הדעת כאשר העובד עובד מביתו הן רבות יותר.

ממחקרים שנערכו בארה"ב  עולה, כי ההשפעה המצטברת של הסחות הדעת במהלך יום העבודה של העובד תסתכם בהפסד מצטבר של כ-30 מיליון דולר לחברה המעסיקה כ-5,000 עובדים.

לכן יש צורך לנהל את הפרודוקטיביות באמצעות כלים טכנולוגים המאפשרים ליצור שיתוף פעולה על גבי פלטפורמה אינטראקטיבית, לנהל את הפחתת הסחות הדעת וליצור השראה להגברת הפרודוקטיביות.

מסקר שנערך בקרב 500 מנהלים בבריטניה עלה, כי מנכ"לים ומנהלי משאבי אנוש עשויים לנקוט בגישה שנוטה לזהות את נושא הניהול כמכשול הפוטנציאלי הגדול ביותר בנושא הגברת הפרודוקטיביות.

אם כן, כדי שמנהלי משאבי אנוש יוכלו להבטיח כי שיטות העבודה המומלצות יהיו מסונכרנות עם הביצוע בשטח, יש צורך בתקשורת ברורה, ובניתוח נתונים מתקדם.

טכנולוגיות שיספקו לוחות מחוונים המאפשרים להפיק תובנות מאנליזות של נתונים בנושא משאבי אנוש סייעו יעזרו לשפר את כל שיטות העבודה המומלצות ולפקח על הביצועים בזמן אמת.

כדי לעמוד בקצב של סביבה רגולטורית מורכבת ביותר, שבעת הזאת משתנה בתדירות גבוהה מאוד, זקוקים מנהלי משאבי האנוש לטכנולוגיה מתקדמת בעלת רמת תאימות גבוהה המאפשרת להכניס את השינויים לפלטפורמות בקלות ובמהירות.

כל סוגי השינויים בכל הנושאים – לרבות פרטיות העובדים, אבטחת המידע, גיוס עובדים חדשים, גיוון תעסוקתי, מניעת הטרדות ועד תכנון כוח האדם – כל אלה יהיו משולבים על גבי הפלטפורמה הזאת.

רישום ליריד משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה