שיתוף

בעקבות משבר הקורונה נאלצו מעסיקים רבים לפטר עובדים ולשלם להם את כל הזכויות המגיעות להם לרבות פיצויי פיטורים.

ארגונים אחרים נאלצו להפחית את שכר העובדים, דבר שמקנה לעובד זכות להתפטר בדין מפוטר ולקבל את פיצויי הפיטורים.

השאלה הגדולה היא מה קורה כעת לגבי הפטור ממס על פיצויי הפיטורים שהעובד קיבל עם פיטוריו, במקרים בהם המעסיק מעוניין להחזיר אותו לעבודה.  

סוגייה נוספת היא מה קורה בנוגע לפטור ממס על פיצויי הפיטורים אם העובד, שהתפטר בדין מפוטר, מעוניין כעת לחזור לעבודה והמעסיק אכן מוכן לקבל אותו בחזרה לעבודה.

נזכיר, כי עובד יכול למשוך את כספי הפיצויים ולקבל פטור ממס הכנסה עד לסכום בגובה תקרה מסויימת, שהשנה עומדת על 12,420 שקל.

אם כן, מה קורה במקרה בו העובד קיבל את הפיצויים, משך את הסכום שפטור ממס, וכעת הוא מעוניין לחזור לעבוד עבור אותו מעסיק.

החוק אינו מונע ממעסיק להחזיר לעבודה עובד לאחר שפוטר או התפטר בדין מפוטר.

ועם זאת, אם החזרת העובד לעבודה התבצעה בתוך פחות מששה חודשים לאחר הפיטורים, רשות המיסים עלולה לבטל לו את הפטור ממס הכנסה שקיבל על חלק הפיצויים שמשך.

מנגד, אם העובד חוזר לעבודה עבור אותו מעסיק, רק לאחר חצי שנה (ששה חודשים) מיום הפסקת יחסי העובד מעסיק, הרי שהוא יכול לחזור לעבודה כעובד חדש כאשר הוותק שלו מתחיל להספר מחדש.

נזכיר, כי פיצויי פיטורים מחויבים במס הכנסה המחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל.

הסיבה לכך היא שסכום הפיצויים נחשב להכנסה נוספת של העובד. ולמרות זאת העובד יכול לקבל פטור ממס הכנסה על כל סכום פיצויי הפיטורים כל עוד מתקיימים שני התנאים הללו:

1 סך כל הסכומים שמושלמים בפועל לעובד בשל סיום עבודתו – לרבות פיצויי הפיטורים, מענק פרישה (במקרים בהם יש מענק שכזה), פידיון ימי חופשה, תשלום עבור ימי ההבראה וחלף הודעה מוקדמת, למעט כספי הפיצויים שהעובד משאיר בקופת הביטוח הפנסיוני – סכום זה אינו גבוה מסכום שכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה – על פי לפי השכר החודשי האחרון.

2 סך כל הסכומים ששולמו לעובד בפועל, בעקבות סיום העסקתו אינו עולה על סכום התקרה. השנה (2020) עומד סכום התקרה על 12,420 שקלים, לכל שנת עבודה.

אם סך כל הסכומים ששולמו לעובד בשל סיום העסקתו הינם נמוכים מסכום התקרה (כלומר, נמוכים מסכום המכפלה של 12,420 שקלים כפול מספר שנות העבודה), ניתן לבקש להגדיל את הפטור ממס עד לסכום של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה, ועד לתקרה של 12,420 שקלים לכל שנה.

הפטור חל על סכום הפיצוי, בין אם הוא מגיע ישירות מהמעסיק ובין אם הוא מגיע באמצעות שחרור כספים מהביטוח הפנסיוני.

אם סכום הפיצויים הינו גבוה מסכום התקרה, העובד יכול לקבל פטור עבור סכום עד התקרה ולשלם מס על החלק שמעבר לכך.

אם כל סכום הפיצויים או חלק מסכום הפיצויים נותר בביטוח הפנסיוני, העובד יכול לייעד סכום זה למשיכה בעתיד.

המשיכה תחשב לפיצויים לאחר שיסיים לעבוד אצל המעסיקים הבאים, או כקצבה חודשית, כחלק מהפנסיה.

במקרה כזה, העובד לא ישלם מס עם סיום ההעסקה, אלא רק כאשר ימשוך את הכספים, בהתאם לתנאים שיחולו במועד משיכת הכספים.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה