שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

כל עובד זכאי לחופשה שנתית. אמנם, המעסיק צריך לאשר את ימי החופשה. אבל מרגע שהחופשה אושרה, לא ניתן לבטל את האישור בדיעבד.

אחת הסוגיות שעולות לאחרונה בעקבות ההגבלות החדשות הקשורות למצב הקורונה היא מה קורה לגבי בידוד עובדים שחוזרים מחופשה בחו"ל, מנקודת המבט של המעסיק.

נניח לדוגמה מקרה שבו עובד קיבל שבוע חופש, החליט לטוס לחו"ל וקנה כרטיסי מראש.

ההוראות החדשות לגבי הצורך בבידוד פורסמו לאחר שכבר קנה כרטיסים, ושילם את כל שאר ההוצאות הכרוכות בטיול לחו"ל.

כך שהוא יוצא לחו"ל מתוך ידיעה שכאשר ישוב הוא יהיה בבידוד למשך שבוע נוסף. במקרים בהם העובד יכול לעבוד מהבית אין בעיה. הוא יכול לחזור מחו"ל ולעבוד מביתו.

השאלה הגדולה היא מה קורה במקרים בהם העובד עובד במקום עבודה שאינו יכול להעסיק עובדים מביתם.

כמו לדוגמה, ברשת קמעונאית כלשהי או בנק, או מקום עבודה אחר, אשר בו, במסגרת תפקידו העובד משרת את לקוחות החברה.

מתברר כי במקרים בהם העובד אינו יכול לעבוד מביתו, יהיה עליו, לאחר חזרתו מהחופשה בחו"ל, לשהות שבוע נוסף ב"חופשה", הנובעת מעצם הבידוד. כלומר, הוא יבל חופשה בת שבוע, אבל בפועל, שוהה בחופשה בתשלום בת שבועיים.

מה יכול המעסיק לעשות במקרה כזה, כאשר – עוד בטרם העובד יצא לחופשה – הוא יודע שעם חזרתו מחו"ל יהיה עליו לשהות בבידוד, והוא בכל זאת מסרב לבטל את הנסיעה לחו"ל ומחליט לממש את הכרטיסים שקנה ולטוס לחו"ל?

ובכן, במקרים כאלה ידיו של המעסיק כבולות, שכן הוא אישר את החופשה ועל סמך האישור הזה העובד יצא לחופשה. הוא לא יכול לבטל את האישור באופן רטרואקטיבי.

שאלה אחרת היא איך תשולם משכורתו של העובד. נזכיר, כי החל מיום 29.10.2020 ובעקבות פסיקת בית המשפט העליון חוקק חוק שלפיו, עובד ששוהה בבידוד ודיווח על כך למשרד הבריאות זכאי לתשלום דמי בידוד ממעסיקו. כלומר דמי בידוד ולא דמי מחלה.

עם זאת, המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות ששולמו עבורם דמי בידוד, מתוך מכסת ימי המחלה הצבורים של העובד עד לניכוי של מקסימום ארבעה ימי מחלה.

נזכיר עוד, כי על פי דיני העבודה, אסור לפטר עובד שנעדר מהעבודה בגלל הבידוד, גם אם אין לו מספיק ימי מחלה.

כמו כן, מאליו מובן כי על המעסיק נאסר לדרוש מעובד הנמצא בבידוד להגיע אל מקום העבודה. יתרה מכך, אסור לאפשר לעובד שנמצא בבידוד להגיע אל מקום העבודה גם אם הוא רוצה בכך.

מה קורה במקרה בו לעובד אין ימי מחלה צבורים? ובכן, במקרה כזה העובד יכנס ל"מינוס" במספר ימי המחלה.

עובד שאינו רוצה להיות ב"מינוס" במספר ימי המחלה הצבורים, יכול להגיע עם המעסיק להסכם בכתב, אשר במסגרתו הוא מודיע כי הוא מסכים שלא ישולמו לו דמי הבידוד עבור ימים אלה.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה