שיתוף

ארגונים רבים בארה"ב בוחנים בימים אלה את מה שבישראל דנים בו כבר יותר מעשור: האם לקצר את שבוע העבודה למצב בו המשק יעבור לשבוע עבודה בן ארבעה ימים.

בעוד שבישראל, הסוגייה נדונה בדרך כלל רק מתוך נקודת מבט של תפוקה ותל"ג ליום, הרי שבארה"ב משקללים גם את השפעת השחיקה והמתח של העובדים על היקפי התפוקה (ולכן התל"ג).

במילים אחרות, ארגונים רבים בארה"ב ובמדינות נוספות בעולם המערבי מגיעים בימים אלה למסקנה שבארבעה ימי עבודה בשבוע, ניתן יהיה להפחית משמעותית את שחיקת העובדים ואת המתח שלהם, לרמה שבה התפוקה לנפש תהיה גדולה יותר מאשר בחמישה ימי עבודה – בטווח הארוך.

אלא שהתפיסה הזאת הינה שנויה במחלוקת גם בארה"ב. האם מעבר לארבעה ימי עבודה בשבוע הוא הדרך הטובה ביותר להגדיל את הפרודוקטיביות של העובדים ורווחתם, או שיש דרכים יעילות יותר לכך.

נכון לעכשיו, נעשו בעולם כמה מחקרים שדווקא כן תומכים בהפחתת מספר שעות העבודה בכל שבוע. במחקר שבוצע באיסלנד למשל נמצא, כי מעבר לארבעה ימי עבודה בשבוע בלי להפחית את השכר החודשי של העובדים, הביא להגברת הפרודוקטיביות. מהמחקר עלה כי השחיקה היתה נמוכה יותר ורווחת העובדים עלתה.

ביפן היה מעבר לארבעה ימי עבודה בשבוע, אלא שכל יום עבודה הוא בן עשר שעות. בסקוטלנד הוחלט על מדיניות של הפחתת שעות העבודה בכ-20% לעומת הקיים, בלי להפחית שכר כלל.

בד בבד מבצעים ארגונים בעולם ניסויים משלהם. בניו זילנד חברה איפשרה לעובדים להחליט באילו ימים הם יעבדו תוך הפחתת שבוע העבודה מ-37 שעות ל-30 שעות שבועיות. ארגון אחר החליט על ארבעה ימי עבודה בשבוע אבל רק אחת לחודש.

במקביל, יותר ויותר ארגונים בכל העולם עוברים למודל העבודה ההיברידי, שבמסגרתו העובדים עובדים מהבית בחלק מימות השבוע.

חברת המחקרים האמריקאית גאלופ ערכה סקר לפני כשנה וחצי, במסגרתו נשאלו יותר מעשרת אלפים עובדים אמריקאים שעובדים במשרה מלאה, כמה ימים בשבוע הם עובדים בדרך כלל.

באותה עת, כחמישה אחוזים בלבד אמרו שהם עובדים ארבעה ימים בשבוע. כ-84% מהנשאלים אמרו כי הם עובדים חמישה ימים בשבוע וכ-11 אחוזים אמרו שהם עובדים ששה ימים בשבוע.

בד בבד נבדקו מידת המחוברות של העובדים לארגון ומידת הרווחה שלהם. בקרב העובדים ששעבדו שישה ימים בשבוע נמדדה רמת השחיקה הגבוהה ביותר.

כ-38 אחוזים מהנשאלים (שעובדים ששה ימים בשבוע) אמרו כי הם חשים שחוקים לעתים קרובות או כל הזמן.

בקרב העובדים שעבדו חמישה ימים בשבוע, אמרו כ-26 אחוזים שהם חשים שחוקים לעיתים קרובות או כל הזמן, ובקרב העובדים שעבדו ארבעה ימים בשבוע, אמרו כ-24 אחוזים שהם חשים שחוקים לעיתים קרובות או כל הזמן.

בהיבט הרווחה נמצא, כי בקרב העובדים שעובדים ארבעה שבועות, כ-63 אחוזים מבין הנשאלים דיווחו על תחושת רווחה ושגשוג, בעוד שכ-57 אחוזים בלבד מבין העובדים שעובדים חמישה ימים בשבוע חשו שיעורי רווחה ושגשוג גבוהים וכ-56 אחוזים מבין העובדים שעובדים ששה ימים בשבוע חשו שהם זוכים לרווחה ושגשוג.

 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה