שיתוף

יום העצמאות הוא החג הלאומי של מדינת ישראל המציין את ההכרזה על הקמתה והוא מוגדר כיום שבתון. השנה יחול יום העצמאות ביום חמישי ה-9 במאי. חוק יום העצמאות קובע, כי יום העצמאות יהיה יום שבתון.

תשלום שכר עבור יום החופשה בחג: עובדים חודשיים, המקבלים את משכורתם על בסיס תקופה של חודש או יותר, זכאים לתשלום משכורת חודשית מלאה, גם אם היו בחופשה במהלך החג.

עובדים שעתיים או יומיים זכאים לתשלום שכר רגיל בגין ימים שבהם היו בחופשת חג, בתנאי שהם עובדים באותו מקום עבודה לפחות שלושה חודשים.

ובתנאי שלא נעדרו מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג (אלא אם כן ההיעדרות היא בהסכמת המעסיק, או שמדובר בבן למשפחה שכולה הזכאי להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון, בלי שהיעדרותו תשפיע על זכאותו לתשלום עבור יום העצמאות).

עובד שלא שובץ למשמרת בערב החג או ביום שלאחר החג, יהיה זכאי לתשלום שכר עבור היעדרותו בחג עצמו. הסיבה לכך היא שההיעדרות בימים שלפני החג ואחריו היא על פי שיבוץ המעסיק למשמרות, ולכן נחשבת כהיעדרות בהסכמת המעסיק.

שימו לב: עובד שמועסק רק בחלק מימי השבוע, ויום העסקתו נופל על יום העצמאות, ולכן נעדר מהעבודה, זכאי לתשלום שכר עבור יום זה.

חשוב להדגיש: הזכות לדמי חגים ביום העצמאות (כלומר לשכר מלא למרות ההיעדרות מהעבודה) ניתנת לעובדים מכל הדתות.

במקום עבודה שאינו מופיע ברשימת המקומות שיש להפעילם בחג, המעסיק אינו רשאי לכפות על עובדיו לעבוד.

על פי סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה, ובהתאם לסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, עובד שמועסק ביום העצמאות (ב-9 במאי השנה)  זכאי לתשלום שכר בגובה של 150 אחוז משכרו הרגיל עבור אותו יום, או עבור אותן שעות שבהן עבד במהלך יום העצמאות. בנוסף הוא זכאי ליום מנוחה חלופי הנחשב למנוחת פיצוי.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה קובעת, כי עובד שעתי או יומי שהועסק בחג שלא מתוך בחירה אלא מכורח, זכאי לתשלום שכר עבור שעות עבודתו בחג בשיעור של לפחות 150% משכרו הרגיל, פלוס דמי חגים בשיעור 100% משכרו.

כלומר, אם היה זכאי מלכתחילה לדמי חגים. התשלום כולו שהעובד זכאי לו הינו בשיעור של 250% משכרו הרגיל בגין שעות עבודתו בחג, כלומר 150% עבור שעות עבודתו במהלך החג ובנוסף 100% נוספים כדמי חגים.

מנגד, עמדת משרד הכלכלה קובעת, כי עבור עבודה ביום העצמאות יקבל העובד שכר בשיעור של 150% משכרו הרגיל ובנוסף יקבל מנוחת פיצוי. לחלופין (ללא מנוחת פיצוי) יקבל העובד תשלום עבור עבודה ביום העצמאות בשיעור של 200% משכרו הרגיל.

כנס מיזוגים ורכישות בהיבט המשאב האנושי

אין תגובות

השאר תגובה