שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

ארגונים רבים שכבר החזירו את העובדים מהחופשות ללא תשלום (חל"ת) וחשבו שמתחילים לחזור לשגרה, נאלצו, בעקבות ההנחיות החדשות, להחזיר את העובדים לחל"ת.

כתוצאה מכך, הרבה מאוד עובדים ומעסיקים כאחד נותרו במצב לא ברור לגבי איך להחזיר את העובד לחל"ת, איך להמשיך לו את האפשרות לקבל דמי האבטלה, מה המשמעות של חזרה לאבטלה לאחר חודש עבודה ועוד.

על מנהלי משאבי האנוש להנחות את העובדים שהוצאתם לחל"ת בפעם השנייה, כי עובד שהארגון שלו הוציא אותו לחל"ת, לאחר מכן החזיר אותו לעבודה ואז, בשל ההנחיות החדשות הוציא אותו לחל"ת פעם נוספת, צריך לבצע כמה פעולות כדי שהביטוח הלאומי יוכל לבדוק את זכאותו להמשך תשלום דמי אבטלה.

ראשית, יש לציין כי זכאותו של עובד לדמי אבטלה תיבדק על ידי הביטוח הלאומי אך ורק אם החל"ת החוזר הוא לתקופה של 30 ימים או יותר.

עובדים שהוצאו לחל"ת חוזר בשנת האבטלה, או ששנת האבטלה שלהם הסתיימה בתאריך שהוא מ-1 למרץ 2020 ואילך, צריכים לחזור ולהתייצב באתר שירות התעסוקה.

דבר נוסף שעל מנהלי משאבי האנוש לדעת הוא כי במקביל, על העובד לשלוח מכתב מהמעסיק למחלקת אבטלה באמצעות האתר.

מכתב זה מהמעסיק צריך לכלול את תקופת החל"ת הצפויה. אין צורך בהגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה.

שנית, מה קורה לגבי עובדים שעבדו עבור כמה מעסיקים: 

עובדים שעבדו בשני מקומות עבודה, הוצאו לחל"ת משני המקומות, חזרו לעבוד במקום עבודה אחד והוצאו שוב לחל"ת – על עובדים אלה לשלוח מכתב מהמעסיק הכולל את תקופת החל"ת הצפויה.

המכתב צריך להישלח אל מחלקת האבטלה באמצעות האתר. אין צורך להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה.

מה קורה לגבי עובד שעבד בשני מקומות עבודה, הוצא לחל"ת ממקום עבודה אחד, ולאחר מכן הוצא לחל"ת ממקום העבודה השני:

עובד זה צריך לשלוח למחלקת האבטלה – באמצעות האתר – מכתב מהמעסיק השני הכולל את תקופת החל"ת הצפויה. אין צורך בהגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה.

זאת ועוד, עובד שמקבל דמי אבטלה, שמספר ימי אבטלה המירבי שלו הסתיים בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-16.08.2020, יוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה עד ל-16.08.2020.

כמו כן, עובד שהוצא לחל"ת של 30 יום לפחות, או פוטר בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-16.08.2020, ומספר ימי האבטלה המירבי שהיה זכאי להם הסתיים לפני ה-01.03.2020, יוכל לקבל דמי אבטלה עד ל-16.08.2020.

חשוב לשים לב כי המשך התשלום יבוצע אוטומטית, גם עבור עובדים בחל"ת ששנת האבטלה שלהם הסתיימה בתקופת משבר הקורונה, ואין צורך להגיש תביעה נוספת לביטוח לאומי.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה