שיתוף

האם לעובד שנעדר תדיר מהעבודה ללא רשות, גורם נזקים, או מגיע למקום העבודה אבל לא מבצע את תפקידו, מגיע לקבל פיצויים, גם אם ברור לכול כי עשה כל שביכולתו כדי שיפטרו אותו.

אחת הסוגיות שטורדות רבות את מוחם של מעסיקים היא, אילו נסיבות מצדיקות פיטורים תוך שלילת פיצויי פיטורים.

מתברר כי סעיף 17 בחוק פיצויי פיטורים קובע, כי בענף שבו אין הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטורים של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים.

בדיון בנושא זה יונחה בית הדין על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים. הסכם זה כיום הוא ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין התאחדות התעשיינים להסתדרות.

בנושא הפיטורים ללא פיצויים ניתנו לא מעט פסקי דין, להלן כמה דוגמאות:

1 גניבה ממעסיק:

בפסק דין שניתן לפני כ-20 שנה נכתב כי ככלל, גניבה ממעסיק נחשבת לעבירה חמורה הפוגעת ביחסי האמון המיוחדים שנובעים ממערכת יחסי העבודה. לכן יש לראותה בחומרה יתרה.

עם זאת, נפסק, כי בעת שבית הדין דן בסנקציה המתבקשת בגין הגניבה נבחנות כלל נסיבות המקרה. בין היתר ניתן משקל לעובדה שהפיטורים עצמם מהווים עונש חמור.

לכן, בפסק דין שניתן ב-2004 נשללו באופן חלקי בלבד פיצויי פיטורים מעובד שמעל בכספי המעסיק. זאת, משום שנמצא כי שלילת פיצויים מלאה גררה פגיעה בזכויות הפנסיה של העובד.

מנגד, בפסק דין אחר שניתן באותה שנה, נקבע כי גניבה של מוצרים בעלי ערך גבוה, שווי ערך לשכר של יותר משנת עבודה של העובד, מצדיקה שלילה מוחלטת של פיצויי הפיטורים.

2 היעדרות מעבודה ללא אישור:

היו כמה מקרים בהם עובדים נעדרו מעבודתם ללא אישור למשך תקופה ארוכה, שהגיעו לדיון בבית הדין לעבודה.

בית הדין פסק, כי השאלה אם התנהגות מסויימת מצדיקה פיטורים מידיים תוך שלילת פיצויי פיטורים, היא ביסודה שאלה של מידה ודרגה הנתונה להערכתו של בית הדין.

באחד המקרים האלה נפסק, כי יציאה לחופשה ללא תשלום לתקופה ממושכת, ביוזמת העובד, ועל אף התנגדות המעסיק שאף הזהיר את העובד שלא יקבלו לעבודה עם שובו, מהווה הפרת משמעת חמורה המצדיקה שלילת פיצויי הפיטורים.

במקרה אחר פסק בית הדין לעבודה, כי היעדרות ממושכת מהעבודה, אפילו לצורך טיפול בבן משפחה חולה, ללא כל תיאום עם המעסיק, ותוך אדישות מוחלטת והתעלמות מהחובות כלפיו והנזקים העשויים להגרם למעסיק, מהווה הפרת משמעת חמורה המצדיקה שלילה חלקית של פיצויי הפיטורים.

במקרה שלישי פסק בית הדין לעבודה, כי היעדרויות של עובדת מעבודתה בניגוד למוסכם, ובלא שהשיבה לפניות מעסיקה, מהוות הפרות משמעת חמורות שיש בהן כדי להביא לשלילת פיצויי פיטורין לפי שיקול דעת בית הדין.

מנגד, במקרה רביעי, כאשר עובדת בכירה לא חזרה לעבודתה בתום החופשה ללא תשלום אשר אושרה לה, פסק בית הדין לעבודה כי יש בהתנהגותה משום הפרת משמעת, אבל לא הפרת משמעת חמורה.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה