שיתוף

בעוד שבחגי תשרי נהוג לתת מתנות לעובדים, השנה יהיו כנראה מעסיקים רבים שיתקשו להעניק מתנות לחג, והשאלה היא יש חוק או תקנה שמחייבים את המעסיק להעניק מתנות לחג.

חשוב לדעת שהחוק אינו מחייב את המעסיק לתת לעובדיו מתנה עבור החגים. עם זאת, אם המעסיק נהג לאורך תקופה לתת לעובדיו מתנה לחג, הוא מחויב להמשיך לעשות כך.

יש לציין כי לגבי עובדים שנמצאים בחופשה ללא תשלום (חל"ת) למעסיק אין איתם יחסי עובד מעסיק ולכן לא חלה על המעסיק החובה להעניק להם שי לחג בכל מקרה.

כך או כך, לגבי עובדים שאינם בחל"ת אלא ממשיכים לעבוד: בארגונים שחל בהם הסכם קיבוצי יש לבדוק האם ההסכם הקיבוצי מחייב את המעסיק במתן מתנה מכוח אותו הסכם קיבוצי, או צו הרחבה החלים עליו.

אם חל על המעסיק הסכם קיבוצי או צו הרחבה, יש לפעול על פי האמור בהסכם או בצו.

על פי הפסיקה, כאשר מעסיק מעניק לעובדיו שי לחג, עליו להעניק את השי גם לעובדות ולעובדים שנמצאות ונמצאים בחופשת לידה.

מתנה לחג נחשבת לטובת הנאה על פי פקודת מס הכנסה, ולכן היא חייבת כולה במס (לפרטים נוספים ראו: מיסוי מתנת עובדים לחג).

לכן יש לזקוף לעובד את שווי המתנה החל מהשקל הראשון, כלומר עליו לשלם מס הכנסה עבור מלוא השווי של המתנה.

ולא מדובר רק בכסף מזומן. גם תלושי חג הניתנים לעובד הינם בגדר טובת הנאה, אשר יש לשלם בגינה מס.

אם המעסיק רכש תלושי חג לעובדים במרוכז ושילם תמורתם סכום הנמוך מהערך הנקוב בתלושים עצמם, ניתן לחייב את העובד במס, רק בהתאם לעלות התלושים למעסיק בפועל ולא על פי ערכם הנקוב בתלוש.

מה קורה לגבי גילום שווי ההטבה: אין הוראה או חוק המחייבים את המעסיק לגלם את המס המוטל בגין השי.

למרות זאת, מעסיקים רבים נוהגים לגלם את שווי ההטבה. במילים אחרות, לשאת בעצמם בעלות המס.

כאמור, השנה מעסיקים רבים נמצאים במקרה הטוב במצב של חוסר ודאות ובמקרה הפחות טוב במצב כלכלי לא מזהיר, ולכן גם אם בשנים קודמות המעסיק עצמו נשא בנטל המס של ההטבה, לא ברור מה יקרה השנה בנושא זה.

השנה ערב ראש השנה חל ביום שישי. בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, במקומות עבודה שעובדים בהם ששה ימים בשבוע, בערבי חג ובימי שישי יום העבודה לא יהיה יותר משבע שעות (אלא אם חלים על העובד תנאים משופרים על פי צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה העבודה האישי).

יש לציין כי מקובל כי יום העבודה בערב החג יסתיים לפחות שלוש שעות לפני כניסת החג.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה