האבטלה עולה: 1000 מובטלים חדשים במרץ 2018

האבטלה עולה: 1000 מובטלים חדשים במרץ 2018

בחודש מרץ נמשכה הירידה במספרם של תובעי הבטחת הכנסה, אך בקרב תובעי אבטלה נרשמה עלייה קלה

שיתוף
אבטלה בישראל

אבטלה בישראל

מגמת האבטלה בישראל נמשכת, גם בחודש מרץ 2018.

נתוני שירות התעסוקה לחודש מרץ מעידים על המשך המגמות הקיימות בשוק התעסוקה. בחודש מרץ נמשכה הירידה במספרם של תובעי הבטחת הכנסה. לצד זאת, בקרב תובעי אבטלה נרשמה גם החודש עלייה קלה.

נתוני שירות התעסוקה מצביעים כי בחודש מרץ 2018 התייצבו בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ 161.8 אלף דורשי עבודה (מנוכה עונתיות) מספר זה מהווה עלייה של 0.9%  לעומת חודש פברואר בו התייצבו 160.4 אלף דורשי עבודה (מנוכה עונתיות).

בחודש מרץ עמד מספר תובעי הבטחת הכנסה על 69.3 אלף (מנוכה עונתיות), נתון המהווה ירידה של 0.9% ביחס למספר תובעי הבטחת הכנסה בחודש פברואר בו התייצבו 69.90 אלף (מנוכה עונתיות().

שירות התעסוקה ימשיך לעקוב ולעדכן אודות האינדיקטורים המרכזיים של שוק העבודה הישראלי.

בחודש מרץ 2018, עמד מספר המפוטרים והמתפטרים החדשים על 22.1 אלף איש ואישה. מספר זה מהווה עלייה של כ- 9.1% ביחס לחודש פברואר 2018,  בו עמד מספר המפוטרים והמתפטרים על כ- 20.3 אלף איש ואשה.

בהסתכלות על אוכלוסיית המפוטרים בלבד נראה שבחודש מרץ 2018 מספר
המפוטרים עמד על 12.9 אלף איש ואישה, עלייה של 4.0% לעומת החודש הקודם, פברואר 2018, אז עמד מספרם על 12.48 אלף איש ואישה.

תובעי אבטלה

בחודש מרץ 2018, עמד מספר תובעי אבטלה שאינם אקדמאים על 70.4 אלף איש ואישה, עלייה של כ-0.9% לעומת חודש פברואר 2018 בו עמד מספר תובעי אבטלה לא אקדמאים על 69.8 אלף איש ואישה.

מספר תובעי אבטלה אקדמאים עמד בחודש מרץ 2018 על 21.7 אלף איש ואישה, עלייה של 2.0% לעומת חודש פברואר 2018, בו עמד מספר תובעי אבטלה אקדמאים על 21.3 אלף איש ואישה.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה