שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

עובדים רבים הוצאו לחופשות ללא תשלום (חל"ת) בעקבות משבר הקורונה ונאלצים להסתפק בדמי אבטלה.

אלא שסכומים דמי האבטלה נמוכים משמעותית ממשכורת הנטו שהם הורגלו אליה. מאחר שהוצאות משק הבית הרגילות, לרבות משכנתא, הלוואות בנקאיות אחרות וכו, הן בהתאם לגובה המשכורת, נאלצים עובדים רבים למצוא עבודה אחרת במהלך תקופת החל"ת.

לעובד יש אפשרות להתחיל לעבוד במקום עבודה חדש בתקופת החל"ת, במקביל להתייצבותו בלשכת התעסוקה.

ברגע שהחל לעבוד במקום חדש, על העובד ליידע את לשכת התעסוקה לגבי עבודתו החדשה.

יש לקחת בחשבון שהתחלת עבודה חדשה, בין אם דרך לשכת התעסוקה או בעבודה שהעובד מצא בעצמו, עלולה להפסיק את זכאותו של העובד לדמי אבטלה, או להקטין את סכום דמי האבטלה.

לכן יש ליידע את העובד על כך שלפני שהוא מתחיל עבודה חדשה, כדאי לו לברר מול לשכת התעסוקה מהן ההשלכות של התחלת העבודה החדשה לגבי זכותו לקבל דמי אבטלה.

סביר להניח שרוב העובדים שירצו לעבוד במקום עבדוה אחר במהלך תקופת החל"ת ימצאו עבודה חלקית.

בפני עובדים שמקבלים דמי אבטלה בתקופת החל"ת ומתחילים לעבוד בעבודה חלקית ניצבות שתי אופציות:

1 הוא יכול לוותר על קבלת דמי אבטלה עבור הימים שבהם הוא עובד בעבודתו החלקית (או במשרה מלאה).

במקרה כזה, הימים שעבד בהם לא ינוכו ממכסת ימי האבטלה המקסימלית שלו.

כדאי שמנהלי משאבי האנוש יעדכנו את העובדים שאם השכר שהם מקבלים בעבודה הזמנית מספיק למחייתם ולתשלום החשבונות, עדיף להם לוותר על דמי האבטלה עבור אותם ימים בהם הם עובדים.

שכן, הוויתור על ימים של דמי אבטלה מאפשר להם לשמור לעצמם ימים של קבלת דמי אבטלה, למקרה שתקופות החל"ת ימשכו מעבר לתקופה המקסימלית שבה זכאי העובד לדמי אבטלה.

2 האופציה השנייה היא לקבל דמי אבטלה מופחתים. המשמעות היא שהביטוח הלאומי מפחית מסכום דמי האבטלה את סכום השכר שקיבל העובד בימים שעבד בעבודתו הזמנית.

אלא שיש לשים לב שבמקרה בו העובד מקבל דמי אבטלה חלקיים, הביטוח הלאומי מנכה ימים אלה ממכסת ימי האבטלה שמגיעים לאותו עובד. במילים אחרות, הזכאות לדמי אבטלה היא על פי מספר הימים, לא לפי סכומים מקסימליים.

עובד שבחר באופציה הראשונה, כלומר, מוותר על דמי האבטלה בימים בהם הוא עובד, צריך לשם כך  למלא טופס בקשה לשלילת ימי אבטלה ולהגיש אותו למתאם ההשמה בלשכה.

הימים שעבד בהם לא יופחתו ממכסת הימים המירבית שנקבעה לו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

עם זאת, הוא לא יקבל דמי אבטלה עבור אותם ימים, אלא יקבל דמי אבטלה רק עבור הימים שבהם לא עבד, והכנסותיו מהעבודה לא ינוכו מדמי האבטלה שישולמו לו עבור שאר הימים.

יש לזכור שאם השכר היומי הממוצע של העובד, בעבודתו הזמנית, הינו גבוה מדמי האבטלה ליום, לא ישולמו לו דמי אבטלה. זו סיבה נוספת לשמור ימי אבטלה ולא "לבזבז" אותם על ימים שעבורם העובד מקבל שכר מעבודתו הזמנית.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה