דו"ח נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: פער תעסוקתי והשכלתי רחב

דו"ח נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: פער תעסוקתי והשכלתי רחב

דו"ח נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: קיים פער תעסוקתי והשכלתי רחב, בעיקר בקרב בעלי מוגבלות קשה, על רקע המיתון הכלכלי

שיתוף
נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, פרסמה נתונים על מידת השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בישראל בהיבטים של השלכה ותעסוקה. על פי הדו"ח שהתפרסם לקראת סוף 2011, עולה כי מצבם הכלכלי והחברתי של אנשים עם מוגבלות ממשיך להיות קשה וקיימים פערים גדולים בין אנשים עם מוגבלות, ואף מוגבלות קלה, לבין יתר האוכלוסייה בכל תחומי החיים ובפרט בתחום ההשתלבות בשוק העבודה.

על פי הדו"ח, בשנת 2009 חיו בישראל כ-1.6 מיליון אנשים עם מוגבלות, המהווים כ- 21% מהאוכלוסייה הישראלית. כמעט מחצית מהאנשים עם מוגבלות (48%) היו בגילאי עבודה; המהווים 19% מהאוכלוסייה בגילאי עבודה. מרבית האנשים עם מוגבלות בגיל 20 ומעלה הם נשים (55%).

36% מבעלי המוגבלויות סיימו בית ספר יסודי, אולם רק כ- 48% הינם בעלי תעודת בגרות וזאת לעומת 68% בעלי זכאות לתעודת בגרות בקרב הציבור הרחב. רמות ההשכלה של אנשים עם מוגבלות, נמוכות אף הן ביחס ליתר האוכלוסייה.

הנתונים שלפנינו מחדדים את הקשר בין מידת המוגבלות לבין רמת ההשכלה, שכן ככל שהמוגבלות חמורה יותר, אזי ההישגים הלימודיים נמוכים יותר. רק בשנים האחרונות מתחילה להסתמן ירידה קלה בפער וכמו כן, נראה כי ישנה עליה מתונה באחוזי הזכאות לבגרות מלאה ומעלה.

מבחינה תעסוקתית עולה כי בעוד שמחצית מבעלי המוגבלויות הינם בטווח גילאי העבודה, רק 48% מהם מועסקים בפועל, וזאת לעומת יותר מ- 71% בקרב הציבור הכללי. אילו היו שיעורי התעסוקה של אנשים עם מוגבלות משתווים לאלה של יתר האוכלוסייה, כוח העבודה בישראל היה גדל בכ-200 אלף עובדים.

המיתון העולמי שפגע בציבורים רבים בשוק העבודה לא פסח על בעלי המוגבלויות. בשמת 2009 חלה עלייה באבטלה של אנשים עם מוגבלות חמורה ועצירת מגמת העלייה בשיעור ההשתתפות במעגל התעסוקה. שיעורי האבטלה של בעלי מוגבלות חמורה עלו בשנת 2009, בהשפעת המיתון, מ-10% לכמעט 20%. יחד עם זאת, שיעור ההשתתפות במעגל התעסוקה עלה באופן מתון בקרב אנשים עם מוגבלות קלה.

אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "לנתונים חמורים אלו השלכות מרחיקות לכת לא רק על חייו של האדם עם מוגבלות ועל משפחתו, אלא על החברה הישראלית כולה. מדובר בכמיליון ושש מאות אלף איש המהווים יותר מחמישית מכלל אזרחי מדינת ישראל, מהם כמעט 760,000 אנשים עם מוגבלות חמורה. בימים בהם המושג צדק חברתי הפך לשגור בפי כולנו – עלינו לבחון היכן אנו כחברה וכממשלה, יכולים לפעול לשיפור מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל. " 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה