שיתוף

במחצית הראשונה של חודש ספטמבר 2020 עמד אחוז הבלתי מועסקים (בגילאי 15 או יותר) מתוך כלל כוח העבודה על כ-5.8% – מדובר על כ-231.9 אלף איש, כך עולה מדו"ח שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

זאת, לעומת כששה אחוזים מכוח העבודה במחצית השנייה של אוגוסט 2020 שהם כ-242.9 אלף איש.

עוד עולה מהדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי מספרים אלה (של הבלתי מועסקים) מתייחסים לעובדים בגילאי 15 או יותר, שלא עבדו אפילו שעה אחת בשבוע הקובע.

כמו כן, מדובר באנשים שאין להם עבודה שהם נעדרו ממנה במהלך כל השבוע הקובע, ואשר חיפשו עבודה באופן פעיל בארבעה השבועות שקדמו לסקר ואף היו זמינים לעבודה בשבוע הקובע.

מהדו"ח של הלמ"ס עולה עוד, כי מספר המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה פלוס הבלתי מועסקים, עמד במחצית הראשונה של ספטמבר על כ-390.4 אלף איש, המהווים כ-9.7% מכלל כוח העבודה.

זאת לעומת כ-418.2 אלף איש במחצית השנייה של אוגוסט 2020, שהיוו כ-10.4% מכלל כוח העבודה.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבהירה, כי בהגדרה "המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם מסיבות הקשורות בקורונה", נכללים עובדים בגילאי 15 ומעלה שהינם מועסקים, אבל נעדרו זמנית מעבודתם במהלך כל השבוע בגלל צמצום בהיקף העבודה, בשל השבתת מקום עבודה ובשל סיבות נוספות, לרבות עובדים הנמצאים בחופשה ללא תשלום, אם מובטחת חזרתם לעבודה אצל אותו מעסיק.

נתון זה אינו כולל עובדים השוהים בבידוד ואשר נחשבים לעובדים הנעדרים מעבודה בגלל מחלה.

אם בוחנים את הנתונים הכוללים את מספר האנשים שאינם משתתפים בכוח העבודה, אשר הפסיקו לעבוד מסיבה של פיטורים או משום שמקום העבודה שלהם נסגר בחצי השנה שבין חודש מרץ 2020 לחודש ספטמבר 2020, פלוס מספר המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם במשך כל ימות השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה פלוס הבלתי מועסקים, ניתן לראות שמספר האנשים הכלולים בקבוצה זו עמד על 471.1 אלף איש במחצית השנייה של חודש ספטמבר 2020, והם היוו כ-11.5% מכלל כוח העבודה.

זאת לעומת המחצית השנייה של חודש אוגוסט, שבה עמד מספר האנשים הכלולים בקבוצה זו על כ-483.4 אלף איש והם היוו כ-11.8% מכלל כוח העבודה.

במבט כולל על כוח העבודה והמשתתפים בו לעומת אלה שלא משתפים בו, עולה מנתוני הלמ"ס, כי סך כל אוכלוסיית בני ה-15 או יותר אשר מתגוררים בישראל באופן קבוע, לא כולל את המתגוררים במוסדות, מונה כ-6.4716 מיליון איש.

מתוך אוכלוסייה זו כוח העבודה מונה כ- 4.0316 מיליון איש המהווים כ-62.3%. כ-2.44 מיליון איש המהווים כ-37.7% מתוך כלל אוכלוסייה זו, אינם משתתפים בכוח העבודה.  

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה