שיתוף

מספר המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע, בקרב עובדים בגילאי 15 ומעלה עמד בחודש מאי 2020 על כ-797.6 אלף, לעומת כ-1.53 מיליון בחודש אפריל 2020, כך עולה מסקר חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מדו"ח הלמ"ס, כי מתוך אותם 797.6 אלף מועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם, כ-684.2 אלף עובדים נעדרו במהלך כל השבוע (במאי) בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה.

זאת, לעומת כ-1.276 מיליון עובדים שנעדרו בחודש אפריל בגלל סיבות הקשורות בקורונה.

מהדו"ח של הלמ"ס עולה, כי מספר המועסקים שנעדרו במאי 2020 מעבודתם במהלך חלק מהשבוע, בקרב עובדים בגילאי 15 ומעלה עמד על כ-666.1 אלף, לעומת כ-1.011 מיליון בחודש שקדם לו.

מתוך כלל הנעדרים במאי במהלך חלק מהשבוע, כ-265.6 אלף עובדים נעדרו חלק מהשבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה, לעומת כ-252.1 אלף עובדים שנעדרו מסיבות הקשורות בנגיף הקורונה בחודש אפריל.

שיעור המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע או חלק מהשבוע מכלל המועסקים עמד בחודש מאי על כ-37.6%, לעומת כ-64.6% באפריל 2020  ולעומת כ-24.5% במאי אשתקד.

מתוך שיעורי נעדרים אלה מעבודתם, שיעור הנעדרים במהלך כל השבוע או בחלק מהשבוע, בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה עמד על כ-24.4% לעומת כ-39% בחודש אפריל 2020.

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה, מכלל המועסקים, היה בענפים הבאים:

כ-70.6% בשירותי אירוח ואוכל.

כ-58.7% בתחום האמנות, בידור ופנאי.

כ-50.9% בשירותים אחרים.

כ-48% בשירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות.

כ-46.4% בתחום החינוך.

כ-43.9% בתחום פעילויות נדל"ן.

כ-41.9% בתחום המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים,

כ-41.7% בתחום השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים.

כ-40.6% בתחום שירותי ניהול ותמיכה.

מתוך קבוצות אלה של הנעדרים בשיעורים הגבוהים ביותר, האחוז הגבוה של נעדרים מעבודה בגלל סיבות הקשורות לנגיף קורונה היה בענפים:

שירותי אירוח ואוכל (64.4%), אמנות, בידור ופנאי (50.5%), שירותים אחרים (42.4%), שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות (34.9%), חינוך (32.2%), שירותי ניהול ותמיכה (31.2%).

מהתפלגות לפי משלחי יד עולה, כי האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה, מכלל המועסקים, היה במשלחי היד הבאים:

פקידים כלליים ועובדי משרד – כ- 45.8%.

עובדי מכירות ושירותים – כ-45.1%.

הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה כ-43.7%.

מתוך קבוצות אלה של משלחי יד, האחוז הגבוה של נעדרים מעבודה בגלל סיבות הקשורות לנגיף קורונה היה במשלחי יד הבאים:

עובדי מכירות ושירותים – כ-37.1%.

פקידים כלליים ועובדי משרד – כ-28.8%.

הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה – כ-28.1%.

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה, מכלל המועסקים, היה בקבוצות הבאות:

 בקרב עובדים בני 65 ומעלה – כ-46.7%, כאשר מתוכם נעדרו כ-37% בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

בקרב עובדים בני 60-64 – כ- 41.4%, כאשר מתוכם נעדרו בגלל סיבות שקשורות לקורונה כ-26.4%.

בקרב עובדים בני 30-34 – כ-39.4% כאשר מתוכם נעדרו בגלל סיבות שקשורות לקורונה – כ-23.6%.

בקרב בני 25-29 – כ-39.2% כאשר מתוכם נעדרו בגלל סיבות שקשורות לקורונה – כ-26.9%.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה